Meester EckhartAlois M. Haas & Thomas Binotto
Uitgeverij Synthese (2016)

Marc Colpaert, die reeds tweemaal spreker was tijdens de inspiratiedagen van La Verna, bezorgde ons de recensie van dit boek. Het gaat over de geschriften van Meister Eckhart en het is een toegankelijke inleiding op zijn denken. Marc Colpaert zorgde voor de vertaling.

Eckhart von Hochheim (1260-1328), beter bekend als Meister Eckhart, was een laat-middeleeuwse theoloog, filosoof en mysticus. Hij is momenteel buitengewoon populair onder zinzoekers. Zowel gelovigen als ongelovigen vinden inspiratie in Eckharts preken en traktaten. Maar Eckhart is toch ook een moeilijke denker. Ondanks Eckharts populariteit zijn inleidingen tot het denken van Eckhart in het Nederlands dun gezaaid. Met dit boek van de Zwitserse mystiekkenner Alois M. Haas en zijn voormalige student Thomas Binotto komt daar verandering in. Haas houdt zich al ruim 50 jaar met het werk van Eckhart bezig en wordt algemeen gezien als een van de meest toonaangevende experts op het gebied van de middeleeuwse mystiek.

Het boek is opgezet als een gesprek tussen de journalist Binotto en Haas. Dat werkt heel goed. Tijdens het lezen had ik af en toe het idee dat ik in een aflevering van College Tour zat, waarbij Binotto de expert Haas ondervraagt, maar wel met kennis van zaken. Het is dan ook een erg toegankelijk boek geworden en bovendien nog eens prima vertaald door Marc Colpaert.

Het boek kent twee grote delen. Na een kort inleidend deel over mystiek in de middeleeuwen, bekeken door een hedendaagse bril, gaat het langere deel in op Eckharts leven (waar betrekkelijk weinig over bekend is), zijn dominicaanse achtergrond, zijn preken en zijn uiteindelijke veroordeling. Haas schetst zo een beeld van de historische en intellectuele context waarin Eckhart werkzaam was. Het gaat vooral over de centrale ideeën van Eckharts geschriften, dus van zijn preken en traktaten, o.a. Eckharts idee over de geboorte van God in de ziel, het ‘NU’, leegte, Eckharts idee van tijd en gelijktijdigheid, de rol van paradoxen, niet-weten, gelatenheid, en de centrale kern van zijn denken: de eenheid van God, mens en wereld.

Dit boek is uiterst geschikt voor leesgroepen van mensen die zich samen willen verdiepen in het werk van Eckhart. Het legt de centrale gedachten van Eckharts denken helder uit, maar laat ook zien wat de uitdagingen zijn waarvoor iemand zich gesteld ziet die zich in Eckharts geschriften wil verdiepen. Makkelijk is het niet, wel interessant en inspirerend.

Taede A. Smedes