Er zijn heel wat mensen die meewerken aan de activiteiten en samenkomsten van La Verna. Raadpleeg hiervoor de activiteitenkalender.

Hieronder vind je een aantal vaste medewerkers.

Kristin Vanschoubroek (1953) is licentiate rechten, studeerde gezinswetenschappen en volgde opleidingen gestalt, psychosynthese en de bejegeningsmethode (Nand Cuvelier). Ze heeft een zelfstandige praktijk voor individuele begeleiding, partner- en gezinsbegeleiding en ze is groepstrainer. In haar werk combineert ze spirituele en psychologische inzichten. Het doel van haar werk is mensen vrijmaken, zodat ze kunnen leven vanuit hun authenticiteit. Kristin is de stichter en bezieler van La Verna.
Tel. 09 282 21 81 of mail kristin@laverna.be

Nancy Van Compernolle (1967) heeft 25 jaar als kleuterjuf gewerkt, waarvan 12 jaar in een Steinerschool. Ze volgde allerlei cursussen voor persoonlijke ontwikkeling en verdieping en ook creatieve workshops, zoals zang, dans, tekenen en schilderen. Ze is zeer geboeid door dans en volgde diverse dansstages: sacrale dans bij verschillende docenten, renaissancedans, hedendaagse dans en dansexpressie. Haar liefde voor sacrale dans wil ze graag delen met geïnteresseerden binnen La Verna.
Tel. 09 224 04 08 of 0473 21 55 63 of mail nancy.vancompernolle@hotmail.com

Kathleen Van Driessche (1964) studeerde voorbereidende architectuur en PUFO (publiciteit – fotografie – marketing) in St. Lucas te Gent. In 1986 stapte ze in de familiezaak ‘Opel Willy’. Samen met een team van 30 medewerkers haalden ze vele jaren de top. Als businessvrouw gaat ze tot het uiterste. Verbondenheid met haar team en klanten stond voorop. In 2010 volgt ze haar droom: ze vindt haar zielsplek in Ennis, Montana –USA. Daar woont ze een gedeelte van het jaar.  Begin 2020 werd de zaak overgelaten. Nu kon ze haar creatieve zijde, de kunstenares ‘Tiki’, meer ruimte geven: schilderen, fotografie en creatief bezig. Van 2016 tot april 2023 was ze de lay-outer van het La Verna tijdschrift. Het grafisch vormgeven is een plezier, en mensen daarmee gelukkig maken is de meerwaarde. Nu is ze webmaster. La Verna is voor haar al jaren een thuishaven en levensanker. De workshop Authenticiteit deed haar  groeien en in verbinding blijven. Ze maakt deel uit van de werkgroep coördinatie en van het bestuursorgaan van La Verna. 
Tel. 0497/58 11 58 of mail kathleen@chatooke.comwww.tikiart.be

Geertrui Van Hooreweghe (1964) werkt als verpleegkundige in een  palliatief centrum. Dit werk helpt haar om zin te geven in haar eigen leven en te leren omgaan met de dood. Ze begeleidt graag mensen in hun rouw- en stervensproces.
Intussen vormde ze zich vele jaren bij Timotheus in Intuïtieve ontwikkeling en Innerlijk leiderschap. Cranio-sacrale therapie, healing in reiki en klankschalen, ancient healing massage deelt ze ook graag met anderen.
Tel. 0498 11 76 00 of mail geertruivanhooreweghe@hotmail.com