Je kan La Verna extra steunen door een hoger bedrag dan het lidgeld (30 euro) te storten.

Je kan ook een abonnement op ons tijdschrift aan iemand schenken door 30 euro over te schrijven met vermelding ‘cadeau-abonnement 2022’ en de naam en het adres van degene voor wie het is bestemd.

Of je kan een geschenkbon geven aan iemand uit je familie- of vriendenkring, waarmee hij of zij kan deelnemen aan een activiteit naar keuze.

Rekeningnummer vzw La Verna:BE71 5230 8074 2269 – TRIOBEBB

Vermeld: steunend lid’, ‘cadeau-abonnement’ of ‘geschenkbon’.

Opgelet: wij kunnen geen fiscaal attest afleveren, maar wel een factuur.

Meer info en hoe je lid kan worden lees je hier.