We leven in een snel veranderende tijd. De sociale verbanden (verenigingsleven, familiestructuren) zijn gedurende de voorbije jaren voor een groot deel weggevallen. De daarmee gepaard gaande ‘zingevingkaders’ en gedeelde waarden brokkelen af. Er is nood aan zingeving en aan spiritualiteit die nieuwe inzichten aanreikt. Een voorwaarde daarvoor is dat mensen zich erin kunnen herkennen. Waarden die van bovenaf worden opgelegd doen het niet meer. Het samen nadenken over en exploreren van persoonlijke, maatschappelijke en spirituele ‘thema’s’ wordt in La Verna bevorderd.

De maatschappelijke druk op mensen wordt zeer groot. Steeds meer mensen vallen uit de boot. Gebrek aan levensvreugde, slaapstoornissen, burn-out, depressie, chronische vermoeidheid, eetstoornissen, … zijn tekens van een samenleving waarin stress tot het dagelijkse leven behoort. Ook agressie is een uiting van stress: verharde taal, gezinsgeweld, criminaliteit, … La Verna wil een plaats zijn waar de klachten en problemen van mensen ernstig worden genomen en in een perspectief worden geplaatst van waaruit groei mogelijk is.

Eenzaamheid is een van de belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Door het niet langer verankerd zijn in een samenleving die geborgenheid biedt moet er op zoek worden gegaan naar verbanden waarbinnen mensen zichzelf kunnen zijn. De ervaring van verbondenheid heelt mensen en geeft ruimte voor persoonlijke groei.

De huidige samenleving, waarin consumptie, genot en plezier tot hoogste waarden zijn verheven, spiegelt ons voor dat we gelukkiger worden naarmate we ons meer welstand kunnen veroorloven. Maar we hebben een grens bereikt. Een aantal mensen voelt aan dat enkel het inlossen van materiële behoeften hen geen vervuld leven geeft. Steeds meer mensen stellen zich existentiële vragen: wat doe ik hier, wat is de betekenis van mijn leven? La Verna wil een kader aanbieden waarin op deze zingevingsvragen wordt ingegaan en waarin samen wordt gezocht hoe je meer verbinding met het leven kan maken.