Inspiratie

De getuigenissen van de La Verna samenkomsten, de blog van Kristin en andere publicaties in onze leeshoek, zijn inspirerend en spiritueel voedend. De ontmoetingsmomenten tijdens de activiteiten brengen mensen dichter bij zichzelf, bij anderen en bij een levendige onderstroom.

Verbondenheid

De ontmoeting met gelijkgezinden is helend, werkt stimulerend en biedt bescherming tegen stress en eenzaamheid. Door de dialoog die mensen met elkaar aangaan, ontstaan ondersteunende inzichten en verbanden.

Bewustwording

Vanuit de lezingen, cursussen en workshops kunnen mensen hun leven bekijken, herinrichten of er op een andere manier naar kijken. Er worden maatschappelijk relevante referentiekaders aangereikt.

Verstilling

Via meditatie, zang, sacrale dans, wandelen in stilte, natuurbeleving, … worden gelegenheden gecreëerd om vertrouwd te worden met stilte en zo te leren luisteren naar de taal van het hart.

Het eigene en bijzondere aan La Verna is een onderliggende stroom die in alle activiteiten voelbaar is.