Wat betekent de naam ‘La Verna’?

La Verna is een berg in Toscane, Italië, die Franciscus van Assisi cadeau kreeg van een graaf en waar hij zich vaak terugtrok om te mediteren.
Het verhaal gaat dat hij op een moment van vertwijfeling een engel, een serafijn, ontmoette, en daardoor opnieuw vertrouwen kreeg. In Italië noemen ze La Verna de berg der engelen. Ons logo is daarop gebaseerd.

Wat betekent La Verna persoonlijk of maatschappelijk?

We laten enkele mensen aan het woord:

Ingrid H
La Verna is uniek in haar project.
De meeste organisaties gaan over dingen “in de materie”. Als er al een organisatie bestaat die werkt rond het “immateriële” dan komt dit steeds van uit een duidelijke uniforme hoek (vrijzinnig, boeddhistisch, katholiek, enz..).
La Verna werkt niet rond “materie” maar rond “immateriële” waarden die aan de materie voorafgaan en als enige veranderingen kunnen teweegbrengen. Zij helpt mensen de weg naar binnen te gaan en het geluk en de vervulling in hun leven te vinden in “eeuwige” waarden. Het zijn de waarden die vooral verband houden met de verbondenheid van alle mensen en levende wezens.
Mensen die bewust de weg naar binnen gaan voelen de nood niet meer om van “kick naar kick” te gaan, maar putten hun geluk in alles wat verbondenheid en het geluk van een ieder vergroot.
Dit is de grote maatschappelijke waarde van La Verna.
La Verna doet dit vanuit een niet gebonden hoek maar stelt zich in dit unieke project open voor iedereen die het innerlijke pad wenst te gaan, los van iedere mogelijke filosofische beschouwing.
Men kan altijd aan de inhoud en de afwisseling van de activiteiten wat sleutelen, maar ik stel vast dat La Verna zeer trouw blijft aan haar principes.

Nelly L
La Verna heb ik in 2007 leren kennen via een interview met Kristin in “De Bond”, het blad van de Gezinsbond. Ik heb me toen dan ook met enthousiasme en nieuwsgierigheid ingeschreven voor de daaropvolgende Inspiratiedagen in Drongen. Ik kwam er “vervuld” van terug.
De laatste Inspiratiedagen heb ik opnieuw helemaal meegedaan en ze waren andermaal zeer boeiend, leerrijk en voedend. De rust om afgezonderd enkele dagen te kunnen focussen op meer dan de dagelijkse besognes ervaar ik als een cadeau voor mezelf.
Iets over mezelf ter verduidelijking. Ik ben in een katholieke traditie opgegroeid. Gaandeweg ben ik hiervan losgekomen en kan ik nu terugblikken op waarden die me “gevormd en misvormd” hebben. Ik ambieer niet om aan te sluiten bij een andere religie/godsdienst/beweging maar blijf nieuwsgierig en zoekend om “aan-geraakt” te worden. En dat laatste heb ik bij La Verna mogen ervaren.

Martine D
La Verna is een plek waar mensen hartelijk zijn en elkaar ontmoeten vanuit het hart, bezielde mensen die in realiteit leven en werken ontmoeten er elkaar.
De visie is niet inperkend van geest wel ruimdenkend. Er wordt niet aan strak regel en normdenken gedaan: christelijke waarden die vanuit basis vertrekken worden beleefd, geleefd en gedeeld, geen grote K (van Kerk en Katholiek) waar je iemand kan mee doodslaan.
Het is goed lezen en weten dat er plekken zijn waar mensen elkaar op een dieper niveau kunnen ontmoeten. Daarin helpt La Verna mensen: het is een oase in een stormachtige wereld, een rustplek: voedsel voor de ziel.
La Verna: ik kom en ga er weer weg, neem mee wat voor mij belangrijk is, niemand lijft mij in. Ik voel er me vrij.
La Verna doet wat zij kan in deze wereld om spiritualiteit in verbondenheid door te geven aan velen die op haar weg komen tijdens vieringen, workshops, wandelingen.
La Verna beleeft voor wat ze staat.

Marcel Z
La Verna werkt. Jullie zijn in staat een groep enthousiaste mensen bij elkaar te brengen (docenten, leerlingen, cursisten, sprekers, medevierders) rondom een aanbod van diepgaande onderwerpen. Jullie staan stevig in de schoenen, jullie reiken aan en laten ons zelf kiezen.
Het is een beweging die openstaat voor Christelijke inspiratie en voor andere wijsheidstradities. Dit is wat mij heeft aangetrokken.
La Verna houdt de voeten op de grond.
Weten dat er mensen zijn die rondom spiritualiteit samenkomen, iedereen verwelkomen, geen mensen uitsluit.
Ik heb al activiteiten kunnen meemaken die mij verrijkt hebben, die ik als waardevolle bijdrage en bevestiging, zie op mijn pad.
Ik ben er mensen tegengekomen die mij wegen, mogelijkheden, aanwezen zonder iets op te dringen. Daaruit heb ik al inspiratie mogen putten.
Samenkomen met mensen die eveneens hun innerlijk pad gaan, elk op zijn eigen manier, is een deugddoende bevestiging en ervaring.
Ik apprecieer het als onze christelijke taal geen taboe wordt.  Ik denk dat La Verna dit moet bewaken en bewust mee omspringen. La Verna mag gerust het accent leggen op het universeel karakter in de grote wijsheidstradities.

Frieda V
Wat mij aantrekt in La Verna zijn de drie pijlers waarop de gemeenschap gebouwd is, namelijk bewustwording, inspiratie, verbondenheid. Voor vele mensen zijn isolement, uitsluiting, discriminatie dagelijkse ervaringen. La Verna helpt mij hierin alert te blijven dat niemand zich uitgesloten voelt. Het is een grote verleiding om samen te klikken met de mensen met wie ik de meeste affiniteit voel. Het is een opdracht voor mij te proberen dit te doorbreken, en aandacht te schenken aan iedereen. Dit is voor mij een reële kans tot groei. Hierbij helpt La Verna mij.

Paul V
Enkele jaren geleden heb ik “La Verna” leren kennen via een collega. Ik heb de bijzondere positieve werking kunnen ervaren als docent en als geïnteresseerde van het activiteitenaanbod.
La Verna beantwoordt aan een reële nood van mensen die zoeken naar invulling van westerse spiritualiteit op de dag van vandaag. La Verna biedt een waaier van mogelijkheden in cursussen, belevingsmomenten, natuurwandelingen, enz. waar de zoekende mens voeding vindt, steun en verdieping ervaart. De organisatie houdt zich aan het evenwicht tussen waarden die zich vroeger al bewezen hebben en de vertaling daarvan in de huidige context, zonder zich te vergalopperen aan experimentele oppervlakkige trends uit het new-age bestand…

Veerle G
Ik ken La Verna al van bij het begin en onmiddellijk dacht ik: dat is nu echt een schot in de roos. Dat wordt een beweging waarnaar veel mensen op zoek zijn, een beweging waar mensen zichzelf zullen vinden, een beweging hier bij ons die tot bewustwording aanzet, tot verbondenheid en eenheid. Dit alles kan alleen maar leiden tot een betere wereld waar iedereen zijn plaats vindt en kan zijn wie hij/zij echt is in respect ook met hoe de ander is.

Renaat D
La Verna is er voor mij geweest. En ik ben daar dankbaar voor. Tijdens een hevige vechtscheiding heb ik daar kleine brokjes rehabilitatie gevonden. De vieringen en de getuigenissen krikten me stilletjes aan op. De maaltijd na de viering verschaften me de grootste voldoening. Ik at met vele verschillende mensen, zonder woorden, met woorden, met of zonder een verhaal, een getuigenis of een lach, maar altijd in vriendelijkheid en menselijkheid. In de “maatschappij” vond ik dit niet.

Hanneke C
La Verna maakt dat je mensen ontmoet die wat verder nadenken, over verschillende zaken. Eigenlijk is het uniek omdat het de kans geeft aan volwassenen om over verschillende thema’s wat wijzer te worden en men kan ook zelf vragen stellen of zijn mening geven.
Muziek is belangrijk voor mij en ook dit komt aan bod tijdens vieringen.
In tijden waar de kerk leegloopt, doordat ze niet inspelen hoe de mensen nu denken, is La Verna een kans om rond de diepere zaken ‘des levens’ om te gaan.
Aandacht voor de kinderen en jongeren is er ook, wat belangrijk is om het verder te doen groeien.

Annemie D
Ik vind La Verna belangrijk omdat deze beweging op een eigentijdse manier met grote openheid ruimte biedt voor de spirituele aandacht die mensen in zichzelf beleven en deze ook met anderen in een geest van verbondenheid wensen te delen.
La Verna komt tegemoet aan mensen die voor hun spirituele beleving een natuurlijke bedding zoeken zonder dat er in vakjes moet gedacht worden. De verschillende achtergrond, de verschillende motivatie, de verschillende beleving, enz. doen er niet toe. In La Verna is diversiteit geen hinderpaal maar juist een troef.
La Verna heeft aandacht voor levensvragen vanuit het dagdagelijkse leven. Ik zie mensen naar de vieringen, inspiratiedagen, wandelingen e.a. komen, die anders alleen met die vragen zitten.
La Verna is een sociaal-culturele beweging die de ziel activeert.
La Verna geeft me de vrijheid om een moderne mens te mogen zijn, om kruisbestuivingen tussen kunst, filosofie, ethiek, religie, wetenschap, maatschappelijk engagement enz… te beleven, waardoor ik als een hedendaagse ‘homo eclecticus’ geraakt kan blijven door de volheid van ons bestaan.
Ik vind dat de beweging op een heel eigen manier tegemoetkomt aan beleving en aan reflectie. Het programma van elk aanbod is goed georganiseerd volgens de draagkracht van de organisatie. La Verna moet zeker niet in het vaarwater van andere sociaal-culturele organisaties komen. Wel zou het in de toekomst leuk zijn dat we ergens in een eigen stille ruimte van La Verna eens een boek ter hand zouden kunnen nemen, tot bezinnende rust komen, een gastvrije ruimte dus waar we eens kunnen binnenlopen zonder dat dit geprogrammeerd is op telkens een andere locatie. Maar misschien komt dat er ooit wel, binnen de groeimogelijkheden van de organisatie.

Hans V
In de vieringen van La Verna geniet ik, naast de toespraken en de toon, ook van de zang en dans: het is geen intellectueel gebeuren, maar iets waar ons lichaam bij hoort en onze emoties, onze gekwetstheid en onze tekorten, en ons verlangen naar verbinding en heling.

Wen G
La Verna biedt iets wat ik niet vind bij andere organisaties: Voedsel voor de ziel in al heel haar aanbod. Als er iets is wat deze (ook Vlaamse) samenleving nu nodig heeft, is het dat: ‘ voedsel voor de ziel’ van mensen.

Annemie V
Wat is La Verna voor mij?
Een beweging die oud en nieuw verenigt: een eigentijdse versie van de oude boodschap van liefde, die man en vrouw samenbrengt als wezens met gelijke waarde, die openstaat voor alle mensen, van alle leeftijden met om het even welke overtuiging of om het even welk geloof of om het even welke achtergrond.
La Verna heeft oog voor de mens die niet enkel aandacht heeft voor het materiële en het spirituele maar ook voor het psychologische, voorwaarde om in alle opzichten te kunnen groeien.
La Verna maakt ruimte voor gebed: in de vorm van meditatie (contemplatie), dans, beweging, enz.
La Verna laat het intellectuele, het kunstzinnige maar ook het praktische aan bod komen rond een bepaald thema (inspiratiedagen).
La Verna is een plaats waar ik kan zijn wie ik ben, zonder (voor)oordeel.

Annelies D
La Verna brengt mensen van alle generaties samen. Zit niet in het klassieke christelijke keurslijf maar laat ruimte voor eigen interpretatie. Het zorgt ervoor dat mensen zich op een natuurlijke manier verbonden voelen met elkaar en biedt enkele rustige momenten om samen te zijn.
La Verna schept een moment voor bezinning en geeft een gelegenheid om even stil te staan in het hectische van alledag. Doet mensen beseffen en aandacht besteden aan de fundamentelere zaken in het leven. La Verna laat mensen op hun buikgevoel vertrouwen en geeft ze het gevoel dat ze oké zijn zoals ze zijn.

Karin S
La Verna is een organisatie die aandacht geeft aan de diepere zin van het leven waarbij brede maatschappelijke thema’s en persoonlijke ontwikkeling aan bod komen. Door het aanbod levert zij tevens een belangrijke bijdrage aan de interreligieuze dialoog. Het zijn altijd inspirerende dagen in verbondenheid met anderen.
Naast het aanbod van lezingen en workshops, heeft La Verna laatst ook een woestijnreis aangeboden. Dit is een prachtig initiatief waarbij op kleinschalige wijze en buiten het grote toerisme om, kennis gemaakt kan worden met de cultuur van de bedoeïenen en hun natuurlijke leefomgeving. Voor mij persoonlijk is dit een topper in het aanbod en deze kans heb ik dan ook niet laten liggen.

Ria G
De waarde van La Verna zit op de eerste plaats in de verscheidenheid van de activiteiten. Het biedt je de gelegenheid anderen te ontmoeten en naar huis terug te komen met de vaststelling, dat je niet alleen bent.
De kracht van La Verna zit hem vooral in het woord en de contactmogelijkheden.
La Verna geeft de kans om me te bevrijden van oordelen over anderen. Gelegenheid tot zingeving en spiritualiteit. Ontmoetingsplaats waar mensen de kans krijgen om het diepere en betere in zich zelf te ontdekken en te ontginnen. De plaats om mijn liefde voor het leven te delen. Mijn steentje bij te dragen aan het geheel en vooral het tijdschrift. Mogelijkheid om mijn weg te zoeken naar wezenlijke ontmoetingen. Respect voor het anders zijn. En over dit alles de liefde aanspreken in de mens en doen groeien.

Hilde H
La Verna is voor mij écht van levensbelang. Op dit moment in mijn leven is La Verna een mijlpaal. Het houdt mij recht, het helpt mij zelfs te overleven.. De kracht van alles waarvoor La Verna staat: verbondenheid, bewustzijn en inspiratie, wordt op zo’n liefdevolle gebracht dat het mij energie geeft om verder te gaan, om te veranderen of bewuster te worden, om inzichten te krijgen die ik alleen niet vond. Daarom heb ik een immens gevoel van dankbaarheid en geluk dat ik La Verna heb leren kennen. Het is ook een gevoel van écht thuiskomen.
De verscheidenheid aan activiteiten, workshops etc is voor mij compleet.

Marc C
La Verna heeft een heel positieve invloed op mezelf.
La Verna staat open voor alle mensen, staat open voor andere meningen, dringt de visie die binnen de VZW leeft niet op.
La Verna gaat in op essentiële levens beschouwelijke onderwerpen. Zo hebben de artikels over euthanasie me ten zeerste aangesproken.
La Verna is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Paule L
Ik vind “La Verna” zeer waardevol. Naar de cirkels kijk ik uit. Deze zijn telkens inhoudelijk sterk, geëngageerd, persoonlijk. Meermaals word ik echt geraakt. Het samen zingen en dansen schept verbondenheid. De gezamenlijke maaltijd nadien is deugddoend. Een fijne babbel, lekkere soep en daarna samen afwassen, heerlijk!
“La Verna” is nog zoveel meer waar ik al van kunnen proeven heb: het boeiende tijdschrift, al die interessante cursussen, de inhoudelijk sterke inspiratiedagen, de reizen, de natuuurwandelingen, de feesten, enz. Ik voel hier telkens de geest van verbondenheid, van spiritualiteit.
Ik vind “La Verna” zijn naam waardig: beweging voor bewustzijn en inspiratie.
Ik ontdek nieuwe inzichten en kom dichter bij mezelf in verbondenheid. “La Verna” is voor mij als “brood” om van te leven!
Wat zeker ook een pluspunt is: wat La Verna organiseert is altijd tip top in orde! Geen half werk, maar met veel zorg, op tijd, sfeervol.

Ingrid R
La Verna geeft mij een plek van gemeenschap, van verbondenheid met anderen, waarin mensen elkaar dragen in hoop en vreugde, maar ook in wat moeilijk en verdrietig is.
Bovenal is La Verna een plek waar ik geestelijk gevoed wordt met mooie teksten, mooie muziek, inspirerende getuigenissen, stilte, fijne ontmoetingen na de viering of elders, …  Na elk samenzijn ga ik gevoed en opgeladen naar huis. Dit is zo zinvol, iets om naar uit te kijken.
Daarnaast denk ik dat de kracht van La Verna vooral zit in de echtheid van alles wat er gebeurt. Het vertrekt vanuit mensen, allerlei zoekende mensen die het mens zijn en alles wat daarbij komt kijken niet uit de weg gaan en die niet pretenderen een bepaalde waarheid in pacht te hebben. La Verna staat voor mij voor openheid en voor durven leven in waarheid met jezelf en elkaar daarin bemoedigen en ondersteunen, wetend dat dit in de samenleving van vandaag vaak niet evident is. Om die weg ten diepste te kunnen gaan, hebben we elkaar nodig en La Verna biedt een warme, respectvolle bedding waarin dat kan. Iedereen mag er zichzelf zijn en wordt er gezien en herkend in z’n menselijke talenten en mogelijkheden, maar ook in wat verder reikt dan het ik.

Doris C
La Verna helpt mensen bij het zich verder ontwikkelen in hun persoonlijke groei en bij het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden (sociaal, communicatief, menselijk en spiritueel).

Anne-Marie V
Een ‘beweging’ als La Verna heeft mij de moed en de ondersteuning gegeven heel inzichtelijk te worden in mijn denk- en gevoelswereld. Het resulteerde in een aanzienlijke verbetering van mijn emotionele en mentale gezondheid. Ik leerde kennis maken met een aantal ondersteunende mogelijkheden. Ook het begrip, de verbondenheid, de openheid en tegelijk de discretie en het respect maken een enorme ruimte voor het menselijke.

Ariane V
Ik lees het tijdschrift en de nieuwsbrieven erg graag omdat ze troost bieden, omdat al wat ik lees aansluit bij mijn diepste verlangens om alles in een breder perspectief te kunnen plaatsen. Een contact met La Verna betekent bijna altijd een contact met een mens die diepgang en innerlijke groei beoogt. La Verna is voer voor de mens die hunkert naar wat het oog alleen niet zien kan. Het is geen new-age-beweging, geen goeroegedoe… maar een pleisterplaats om te herbronnen bij jezelf, en andere gelijkgestemden. La Verna besteedt ook aandacht aan cursussen, waarvan je zeker kan zijn dat de inhoud ook congrueert met de dimensie die La Verna beoogt : diepgang, verbondenheid, besef van je Hoger Zelf, respect voor de ‘eenling’ die zich met zijn eigenste pad verbindt.
In tijden van toenemend ‘stachanovisme’ en consumeren om te consumeren en veel gepolariseer en sloganeske taal, lijkt La Verna me een grote spirituele meerwaarde.

Karlijn D
La Verna is voor mij een plaats waar ruimte, tijd en energie is voor de waardevolle dingen in het leven. Het is een noodzakelijk tegenwicht voor de banaliteit van het leven (de lichtheid van het bestaan).
In het dagelijks leven gaan we zo snel voorbij aan wat echt belangrijk is en worden we heel dikwijls opgeslorpt door bijkomstigheden. De maatschappij waarin we leven draait ons ook heel dikwijls een rad voor de ogen en zonder er ons bewust van te zijn worden we meegesleurd in een wereld van egoïsme en materialisme.
In La Verna is er aandacht voor het innerlijke van de mens, voor onze medemens en voor het ‘geheel’ waarin we leven.
Voor mij is het belangrijk dat La Verna geheel vrijblijvend is. Je kan erin stappen wanneer je wilt en wanneer je het nodig acht en je kan er even snel weer uitstappen zonder dat er je verwijten gemaakt worden. Je kan je engageren zoveel je zelf wilt en aankan.
Voor mij is La Verna heel belangrijk en ik heb heel veel bewondering voor de vrijwillige inzet van de mensen die La Verna dragen.