La Verna gaat ervan uit dat leven vanuit het hart leidt naar meer liefde en wijsheid.
La Verna stelt respect voor ieders overtuiging centraal en is niet gebonden aan een levensovertuiging. Ze put uit verschillende wijsheidstradities en is geboeid door wat deze met elkaar verbindt.
La Verna bevordert de persoonlijke groei.
In La Verna ervaar je hoe heilzaam verbindende communicatie kan zijn.
In La Verna staat verbondenheid centraal, met jezelf, met de ander, met het grotere geheel.

La Verna wil er zijn voor wie

  • de rijkdom van de innerlijke wereld wil ontdekken en voedsel zoekt voor de ziel,
  • innerlijke rust zoekt en een eigen kompas wil vinden van waaruit met de concrete realiteit kan worden omgegaan,
  • op een constructieve wijze wil leren omgaan met emoties,
  • zijn relationeel leven wil verdiepen en verfijnen,
  • verlangt naar evenwicht tussen lichaam en geest om zo zijn vitaliteit te versterken,
  • voor wie zijn innerlijke vreugde wil aanwakkeren en delen met gelijkgezinden.

La Verna verwelkomt alle generaties.

La Verna is voor mij een plaats waar ruimte, tijd en energie is voor de waardevolle dingen in het leven. Het is een noodzakelijk tegenwicht voor de alledaagse banaliteit: opgeslorpt door bijkomstigheden gaan we zo snel voorbij aan wat echt belangrijk is in het leven. Zonder er ons bewust van te zijn worden we meegesleurd in een wereld van egoïsme en materialisme. In La Verna is er aandacht voor het innerlijke van de mens, voor de medemens en voor het grote geheel waarin wij leven. In La Verna voel ik mij vrij. Ik kan erin stappen en er weer uitstappen wanneer ik dat wil. Ik kan mij ook engageren. Voor mij is La Verna heel belangrijk en ik heb veel bewondering voor de vrijwillige inzet van de mensen die deze beweging dragen.