Inschrijven

Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar claudine@laverna.be met vermelding van je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en de activiteit waarvoor je inschrijft. Betalen alleen is niet voldoende.
Zodra je het cursusgeld hebt overgemaakt is de inschrijving definitief.
Het bedrag stort je op het rekeningnummer van La Verna: BE71 5230 8074 2269 – TRIOBEBB.

Je krijgt een bevestigingsmail bij inschrijving. De praktische gegevens vind je in het tijdschrift en op deze website. Mocht je nog vragen hebben, dan kan je terecht bij:
Claudine Bonne 09 324 88 14 – 0474 23 09 56 of claudine@laverna.be.

Voor inhoudelijke informatie neem je best contact op met:
Kristin Vanschoubroek 09 282 21 81 of kristin@laverna.be

Annulatie

Wanneer de activiteit niet doorgaat omdat ze is volgeboekt, er te weinig inschrijvingen zijn of de lesgever ziek is,  word je zo snel mogelijk verwittigd en wordt het gestorte bedrag integraal terugbetaald.

Annulatie door jezelf

Wanneer je omwille van onverwachte omstandigheden niet kan deelnemen aan een acti-viteit kan je tot 14 dagen voor aanvang annuleren en krijg je het gestorte bedrag terugbe-taald.
Wanneer je minder dan twee weken voor aanvang van de activiteit annuleert, kan je een andere persoon in jouw plaats laten deelnemen. Wanneer dat niet lukt, ben je het hele bedrag verschuldigd.

Voor onze organisatie is het heel belangrijk dat je vlug inschrijft. Het is spijtig dat we soms programma’s moeten annuleren, terwijl er op het laatste moment toch nog voldoende inschrijvingen zijn.

Prijsvermindering

Wie lid is kan vooraf een aanvraag tot vermindering van de bijdrage indienen wanneer de prijs een hinderpaal is om deel te nemen aan de activiteit.
Je kan dit bespreken met Kristin Vanschoubroek.