Het lidgeld voor een jaar bedraagt € 10.

La Verna vzw  BE71 5230 8074 2269 – TRIOBEBB
Vermeld: ‘lidgeld 2023’.

Wie voelt dat hij/zij La Verna extra wil steunen kan een groter bedrag storten of kan een maandelijkse betalingsopdracht van € 5, € 10, € 20, … geven aan de bank.
Dankzij de extra financiële steun:

  • wordt onze werking ondersteund,
  • zijn een aantal activiteiten zoals de cirkels van verbondenheid toegankelijk voor iedereen,
  • kunnen we een korting geven aan mensen met minder financiële draagkracht.

Vermeld: ‘steunend lid’.

We danken je oprecht vanuit ons hart!

Het La Verna-team

Klik hier om je in te schrijven  voor onze nieuwsbrief.