Het lidgeld bedraagt € 30.
Hiervoor krijg je de 4 nummers van het tijdschrift
én een korting op de activiteiten.

Je kan ook een duwtje in de rug geven

Wie voelt dat hij/zij La Verna extra wil steunen kan een groter bedrag storten of kan een maandelijkse betalingsopdracht van € 5, € 10, € 20, … geven aan de bank.
Wie een advertentie in ons tijdschrift wil plaatsen voor zijn/haar bedrijf of zelfstandig beroep, kan contact nemen met Kathleen Van Driessche, kathleen@chatooke.com

Dankzij de extra financiële steun:

  • wordt onze werking ondersteund,
  • zijn een aantal activiteiten zoals de cirkels van verbondenheid toegankelijk voor iedereen,
  • kunnen we een korting geven aan mensen met minder financiële draagkracht.
Ben je op zoek naar een origineel cadeau?

Een abonnement op ons tijdschrift is een mooi geschenk.
Schrijf € 30 over met vermelding ‘cadeau-abonnement’ en vermeld de naam en het adres van de gelukkige.
Of misschien ontdek je een activiteit die je geknipt vindt voor iemand uit je familie- of vriendenkring.
Met een geschenkbon geef je een origineel en verrijkend presentje.
We danken je oprecht vanuit ons hart!

Het La Verna-team

Rekeningnummer vzw La Verna
BE71 5230 8074 2269 – TRIOBEBB
Vermeld: ‘lidgeld 2022’, ‘steunend lid’, ‘cadeau-abonnement’, ‘geschenkbon’, …
Opgelet: wij kunnen geen fiscaal attest afleveren, maar wel een factuur.

Klik hier om je in te schrijven  voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Wie liever geen lidgeld meer betaalt en het tijdschrift dus niet meer wenst te ontvangen, kan dit laten weten aan Claudine: claudine@laverna.be.