Datum en tijd
28/10/2024
Hele dag


Het belang van spiritualiteit voor mens en samenleving
De Oude Abdij van Drongen, 28 en 29 oktober 2024
Kristin Vanschoubroek

Rond de eeuwwisseling hoorde ik in een lezing: ‘De 21ste eeuw zal spiritueel zijn, of niet zijn.’ Het is een uitspraak die mij steeds is bijgebleven. Waar staan we nu, 25 jaar later? Wat betekent deze uitspraak vandaag?

We hebben 3 sprekers uitgenodigd die spiritualiteit als uitgangspunt van hun lezing nemen.
Hein Stufkens zal het hebben over de kracht van verhalen. Sander Herremans zal een pleidooi houden voor spiritualiteit en religie, zelfs voor wie atheïstisch is. Als laatste spreker zal Hans Claus een maatschappelijke omwenteling voorstellen als spiritueel antwoord op de huidige gang van zaken.
Voor de avondactiviteit nodigden we Erica Nap uit, die je in een diepere verbinding met jezelf zal brengen. Ook dat is een facet van spiritualiteit.

Naast de inhoudelijke rijkdom die zal worden aangereikt, is er het samenzijn. Het is steeds opnieuw verrassend hoe ieders inspiratie en de onderlinge verbondenheid een diepgaande vervulling geven.

Het is ook vakantie met je eigen kamer, de mooie abdijtuin, de groene omgeving…

Je bent van harte welkom!

Je kan kiezen om de tweedaagse in het geheel te volgen, maar je kan ook voor een aparte activiteit inschrijven.

 

Maandag 28 oktober
Namiddag: 14.30 u. – 18 u

Hein Stufkens: De kracht van verhalen
In deze lezing gaat het over de betekenis en de kracht van verhalen – voor de mensheid en de samenleving van alle tijden, maar ook in ons eigen leven. Dat verhalen functies hebben kan zowel dieptepsychologisch als cultuurhistorisch worden bevestigd. Ieder van ons heeft als kind verhalen meegekregen, voorgelezen of verteld. Verhalen zijn onmisbaar voor het behoud van geestelijke samenhang, zowel voor ieder van ons persoonlijk als voor de samenleving. Hein zal zijn lezing illustreren met voorbeelden uit zijn nieuwe boek ‘Een flits van inzicht’, een verzameling verhalen met wijsheid van overal. Er zal ook gelegenheid zijn om met elkaar onze eigen verhalen te delen.

Hein Stufkens1947) is filosoof, schrijver, dichter, (zen)leraar.
Na zijn studie filosofie verdiepte hij zich in oos­terse filosofie en humanis­tische en Jungi­aanse psycholo­gie.
Van 1985 tot 2001 was hij verbonden aan het Fran­ciscaans centrum voor levens­verdieping ‘De Harp’ in Ize­gem, waar hij grotendeels samen met zijn echtgenote Brigitte Geerlings (docent Sacred Dance) woonde. Daar gaven ze samen een gevarieerd cur­susprogram­ma en opleidingen.
Daarnaast werkte hij voor radio en televisie in Nederland. Bekende tv-documentaires die zo tot stand kwamen zijn o.m. de 4-delige serie ‘Passions of the Soul’ (over C.G.J­ung) en de serie ‘Via Mystica’ (o­ver heden­daagse mystici uit ver­schil­lende godsdien­stige stro­mingen).
In 2001 stichtte Hein samen met Brigitte het bezinningscentrum ‘La Cordelle’ te Cadzand, waar zij tal van cursussen aanboden (www.lacordelle.nl). Brigitte heeft er nu geen deel meer aan, omdat ze in 2018 getroffen werd door de ziekte van Alzheimer.
Hein schreef meer dan 40 boeken: beschouwend werk, romans en gedichtenbundels.

Avond: 19.45 u. – 21.15 u.
Erica Nap: ‘De reis van Oh naar Ohm’, zingen met ziel en zaligheid
Erica neemt ons vanavond mee op een muzikale reis van Oh naar Ohm. Zingen is voor haar zoveel meer dan klank maken. Het is reizen in ons gevoelsleven en expressie geven aan dat wat voorbij woorden is maar wel vraagt om stem te krijgen in ons.
De reis vangt aan bij de klank OH – de klank van onze diepste zielsverlangens, en eindigt bij de klank OHM – de klank waaruit alle andere voortkomen. Daartussen reizen we langs betekenisvolle klanken die ons verbinden met onze menselijke binnenwereld, met ons fysieke lichaam en met onze ziel, en die ons de kans geven daaraan voluit en vrij-uit expressie te geven. Elke klank wordt ingeleid met een lied, een mantra of een hymne die we samen zingen. Erica begeleidt zichzelf op gitaar.

Erica Nap (°1970) is als docent verbonden aan het Centrum voor Stembevrijding Nederland en draagt al twintig jaar haar muzikale boodschap uit binnen haar eigen School voor Vrije Zelfexpressie: Murali. Zingen met Erica is een beleving die ons van top tot teen zal aanspreken en doen nazinderen. 

 

 

Dinsdag 29 oktober
Voormiddag: 9.30 u. – 12.30 u.
Sander Herremans: ‘De noodzaak van spiritualiteit en religiositeit vandaag’
Sander Herremans viel van zijn geloof op zijn achtste, toen hij ontdekte dat de kerstman niet bestaat. Voortaan zou hij strijden tegen elke leugen van volwassenen, dus ook tegen het verzinsel God. Zijn strijd gaf hem echter weinig voldoening. Hij bleef worstelen met het feit dat de meerderheid van de wereldbevolking zich wél tot een religie rekent. Er moest iets zijn wat hem ontging.
Tijdens een reis door India vond hij een sleutel tot interpretaties die de tegenstelling tussen wel of niet geloven herdefinieert.
Herremans maakt een vertaalslag naar verschillende religies zoals het christendom, de islam en zelfs voodoo. De atheïst is nu een vurig supporter van religieuze levensbeschouwingen geworden. Religie gaat immers vooral over het hier en nu.
De wereld staat misschien wel voor de grootste uitdagingen die de mensheid ooit heeft gekend. Sander Herremans zal aantonen dat diepgaande spiritualiteit en religiositeit vandaag meer nodig zijn dan ooit. Een atheïstische interpretatie van religies dringt volgens hem het diepst door tot de waarde ervan.

Sander Herremans1984) studeerde sociologie en antropologie aan de KU Leuven. Hij werkte een tijd als maatschappelijk werker met kortgeschoolde jongeren en erkende vluchtelingen. Na verschillende reizen door Azië en langere periodes in Nigeria en Ecuador settelde hij zich terug in België als geschiedenisleerkracht en leraar niet-confessionele zedenleer in het secundair onderwijs. Samen met Beyza Yilmaz en Kato De Winne lanceert hij in september het eerste interlevensbeschouwelijke tijdschrift in Vlaanderen. 

 

Namiddag: 14.30 u. – 17.30 u.
Hans Claus: ‘Pijnlijk ontwaken uit een utopie, krijtlijnen voor een leefbare samenleving’
Niemand ontkent dat we in onzekere tijden leven. De vele crisissen die we doormaken zijn daar getuige van. Onzekerheid en angst voor wat komen zal vreten aan het welbevinden. En dit onbehagen vreet op zijn beurt aan de sociale cohesie. Polarisatie en conflicten zijn daarvan de gevolgen.
Toch smeult onder die spanning ook energie: een diep onvervuld verlangen. Hans Claus probeert dat verlangen een gezicht te geven in de verklaring van 30 november. In een aantal krijtlijnen wordt een samenleving geschetst die wel leefbaar is.
Kunnen we geloven dat we eigenlijk minder moeten werken? Kunnen we geloven dat groei niet noodzakelijk is voor een economie, of voor de mens? Kunnen we nog geloven dat economie niet het einddoel is? En durven we nog geloven dat spirituele waarden van een hogere orde zijn dan materiële waarden? Immers: niet alles is te koop. Meer vooruitgang kan ook door minder groei.

Hans Claus (°1962) studeerde criminologie (RUG). Hij was directeur in de gevangenis van Oudenaarde tot april 2024. Hij is bezieler van vzw De Huizen en pleitbezorger van kleinschalige detentiehuizen met maximale aandacht voor maatschappelijke re-integratie.
Hij is de initiatiefnemer en de behoeder van de ‘Verklaring van 30 november’, een activerende maatschappijschets voor een leefbare wereld.
Hij is ook beeldhouwer, schilder, dichter en fotograaf. Een creatieve duizendpoot dus.
Hij schreef meerdere dichtbundels en boeken: ‘Huizen naar een duurzame penitentiaire aanpak’, ‘Achter tralies’, ‘De verklaring van 30 november’ en ‘Een groet die alle regels tart’.

Afronding: van 17.30 u tot 18 u.

PRAKTISCH & PRIJZEN

Wanneer: Maandag 28 oktober en dinsdag 29 oktober. Onthaal voor wie de twee dagen volgt: tussen 11.30 u. tot 12.15 u.
Je kan ook deelnemen aan 1 of meerdere activiteiten.

Waar: De Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 27, 9031 Gent

Bijdrage: Voor wie kiest voor het hele pakket: het hele programma en het verblijf (2 middagmalen, 1 avondmaal, koffie en thee)

Met overnachting en ontbijt:
– In een eenpersoonskamer: € 170
– In een tweepersoonskamer: € 160
Zonder overnachting: € 110

Voor wie kiest voor aparte activiteiten en maaltijden:

  • Voor een lezing: € 20 (koffie en thee inbegrepen)
  • Voor de avondactiviteit: € 15
  • Maaltijden (zowel middag- als avondmaal): € 20

Inschrijven:

Via mail naar Claudine Bonne: claudine@laverna.be én door storting van het passende bedrag op het rekeningnummer van vzw La Verna BE71 5230 8074 2269.
In je mail schrijf je best in detail waarvoor je inschrijft.
Vermeld bij je inschrijving ook of je vegetarische maaltijden wenst. Wie dieetmaaltijden wenst kan dit laten weten.

Info:

  • Voor wie overnacht: lakens zijn inbegrepen in de prijs. Handdoeken breng je zelf mee.
  • Inschrijven kan tot en met 13 oktober.
  • Geïnteresseerden voor wie het moeilijk is om de volledige prijs te betalen, kunnen vermindering vragen via claudine@laverna.be