Ik ben Claudine Bonne.
Mijn vrijwilligersloopbaan bij La Verna begon bij het ‘soepstalletje’. Soep maken en warm houden voor de mensen die naar de vieringen komen, leek me wel wat. Tijdens mijn eerste viering, ondertussen al ruim vier jaar geleden, vond ik het zo leuk die huiselijke soepgeur te ruiken bij het binnenkomen. Het gaf me meteen een vertrouwd en aangenaam gevoel.

Door mijn vriendschap met Trees Thoen, die de contactpersoon is voor de vrijwilligers van La Verna, werd ik meer en meer ingeschakeld bij de praktische voorbereiding van de vieringen. Intussen ben ik een van de coördinatoren voor de organisatie ervan. We hebben een beurtrol, afwisselend met andere duo’s, en ik werk samen met Jef Roosen. We zorgen ervoor dat er mensen zijn die soep meebrengen en dat er een groepje is dat de zaal klaarzet, de decoratie verzorgt, de borden en glazen klaarzet, de mensen verwelkomt, alles na afloop afruimt, afwast en opbergt en de tafels en stoelen wegzet. Natuurlijk help ik ook zelf mee met de catering, de logistieke steun, de muzikale omlijsting (micro’s en boxen aan de praat krijgen!), enz. Kortom, ik ben zowat het manusje van alles.

Het is telkens een beetje spannend om als eerste de code van de inkomdeur in te tikken, vol verwachting of er veel mensen zullen komen, om dan na afloop, ruim zes uur later, moe en tevreden – vol van de boeiende gesprekken, de leuke babbels en de lekkere hap – vlug, vlug de deur af te sluiten nadat ik weer de code heb ingetikt.

Ik vind het leuk zo. Op mijn werk in het UZ Gent besteed ik veel tijd aan het organiseren van vergaderingen, notuleren, afhandelen van administratieve taken, zodat het pure veldwerk (handen uit de mouwen steken en bijspringen waar nodig) mij wel aanspreekt.
Onze kerngroep vormt een hecht team waarin we elkaar aanvullen als een goed gesmeerd raderwerk. We kunnen rekenen op een grote schare vrienden die instaan voor alles wat er komt kijken bij de vieringen in onze prachtige Sint-Vincentiuskapel. Het is een klein hotelbedrijfje als het ware. Door mijn inzet daarin realiseer ik een klein beetje mijn verre droom van een eigen Bed & Breakfast.

Via La Verna heb ik contacten gelegd met een groep warme mensen. Dat maakt me gelukkig en het verrijkt mij. De maandelijkse samenkomsten geven telkens kansen tot bij mezelf komen, luisteren naar de getuigenissen, zingen, dansen en vieren en tot fijne ontmoetingen met al dan niet gelijkgezinden. Ik ontmoet er leeftijdgenoten, maar ook heel jonge mensen. Ook de contacten met de iets oudere generatie zijn bijzonder verfrissend.
Ik hoop er nog lang van te kunnen genieten.

Claudine Bonne
Januari 2010