Zomerdagen of een zomerweek meemaken is vaak een inspirerend gebeuren. Het gaat om delen van het leven. Als je kan voelen wat in je leeft dan gebeurt er als vanzelf een transformatie. Je hoeft niets meer te doen dan te luisteren en eerlijk naar jezelf te kijken. Je komt in een veld van acceptatie en vertrouwen en precies dit zorgt voor heling en verdieping.
Of je begeleider bent of deelnemer, je baadt in hetzelfde energieveld.
Zoals vaak schrijf ik nadien de deelnemers nog eens aan en nodig hen uit om iets te delen, als ze dat wensen.

Beste allen,
Ik wil elk van jullie graag nog eens danken voor je aanwezigheid.
Ik heb echt genoten van de dagen samen met jullie.
Ik heb ook genoten van de interacties met elkaar, hoe de verhalen en de getuigenissen, en het luisteren, zowel in groep als tussendoor, kunnen helpen om dichter bij jezelf en je weg te komen…. en heling te ontvangen.
Elk van ons is kind van het universum en leerling en leermeester.
Dat heb ik weer eens mogen ervaren, ook in mijzelf.
Ik ben geraakt geweest door jullie mooie en de krachtige woorden. Ze kwamen uit diepte en uit eenvoud, uit ernst en humor, en beide samen.
Wie zin heeft om iets te delen over deze dagen, graag!
Kristin Vanschoubroek

Dag Kristin,
Het was een heel fijne ervaring om te mogen ondersteunen tijdens de ‘wabi sabi dagen’.  Ik mocht opnieuw getuige zijn van vele diepe zielenroerselen in de mensen en de begeleiding die jij daaraan geeft. Het is echt heel leerrijk voor mij.
Melissa Missault

Dag Kristin,
Ik wil je graag bedanken voor je inspiratie, je integriteit, je warmte, je zorgzaamheid.
Ik dank je ook voor het boekje dat we kregen, ik vind het bijzonder goed en mooi. Ik geef het graag aan anderen door.
Kristine De Rouck

Hallo,
Ook van mij nog eens extra dank naar iedereen toe. Het waren echt 3 mooie dagen.
Hier, kort en volledig onvolledig, maar uit het hart, een overpeinzing bij het afsluiten van de wabi-sabi driedaagse op vrijdagavond, 10 juli 2020.
Voor wabi-sabi bestaat geen vertaling – het is een ervaren, een beleven van een proces waar we allemaal deel van uitmaken.
Bij mij blijft het vooral raken aan vergankelijkheid, niets blijft, en daar voel ik een weemoed rond.
Daartegenover staat evengoed de verwondering, het gegrepen worden door het leven op zich, de levenskracht, de levensdrang.
Niet alleen bij de mens natuurlijk, maar bij alles wat leeft.
Troost hierbij is voor mij de liefde voor schoonheid en harmonie.
Is troost wel het goede woord? Het gaat niet om schoonheid en harmonie ‘an sich’, maar om het kijken, het voelen, het horen… in schoonheid en harmonie.
Door deze 3 dagen ben ik een stap verder uit mijn individualiteit weggehaald. Ik voel me dieper deel uitmaken van dit hele proces in al zijn stadia.
En ik kan me beter inbedden in die verbondenheid rond de cirkel van vergaan en opnieuw geboren worden.
Met de natuur als mooiste spiegel.
Ik mag ‘zijn in het zijn’.
En mijn ‘zijn’ is mijn habitat die me gegeven is door het leven. Daar mag ik in bestaan en daar word ik door gedragen.

Bovenop nog een vers:

Remembrance
Ik heb een grote bloementuil
met allerhande kleuren
om waar ik ook maar kom plaats en mensen op te fleuren.

en als ik dan de weg verlies
weet je wat ik doe? Ik kies
een kleur
een geur,
die mij, al zoekend en snuivend,
de richting toont
naar ooit met liefde ingekleurde oorden,
fijne herinneringen, ontglippend aan woorden.

Voila, nu heb ik weer wat voedende, liefdevolle plekjes bij om naartoe te gaan als het nodig is.
Hartegroet,
Anne De Wilde

Dag Kristin,
Dankjewel voor de mooie 3-daagse.
Ik wou nog graag delen dat ik de begeleiding door jou, Kristin,  een ’toppie’ vond…
Inspirerend, vanwege de getuigenissen en je inzicht, dat je vrijelijk deelt met anderen…
Helend, vanwege je talent waarover je beschikt, om met gevoel & tact precies weer te geven wat er leeft … de woorden die je intuïtief & met zorg brengt – kunnen heel heilzaam zijn…
Dingen, waarmee mensen worstelen, mogen er bij je zijn… en mogen gedeeld, geleefd & omarmd worden…, zonder oordeel. Dit kunnen delen in de groep, creëert verbondenheid tussen de deelnemers en maakt heling & ’thuiskomen’ bij jezelf mogelijk…
Wabi-Sabi deed me ook denken aan Mindfulness (verstilling, vertraging, innerlijke rust,..)
Ook de manier waarop het werd gebracht, deed me denken aan de ‘Nobele ruimte’, waarover men in Mindfulness spreekt (zie boek ‘Heartful leven, Mindful werken’- David Dewulf).
Kenmerken van de ’n o b e l e’  plaats’ … en van de  n o b e l e communicatie:

Zij is  neutraal. Dit betekent dat je je persoonlijke opinies, die rond jezelf draaien, erbuiten laat.
Je bent open voor het grotere geheel.
Je bent betrokken en dus echt geïnteresseerd. Het is een oprechte  betrokkenheid.
Je bent evenwichtig, wat betekent dat je aandacht geeft aan de ander en aan jezelf, en stem geeft aan beide partijen.
Je bent liefdevol, wat wil zeggen dat je niet oordeelt over de mening van de ander.
En je bent eerlijk, er is geen verborgen agenda. Je bent wie je bent en je zegt wat je te zeggen hebt.

In de nobele communicatie is er dus ook ruimte voor de gevoelens van de ander. Dit is de basis van empathie, waardoor compassie en gedeelde vreugde kunnen bloeien. Dankzij deze kwaliteiten in communicatie bouwen mensen vertrouwen op. Ze weten dat ze er mogen zijn met hun kracht en kwetsbaarheid. (..) Vertrouwen is uiteindelijk de basis van goede samenwerking. Zonder vertrouwen gaat er veel energie verloren in verdedigingsmechanismen (..)
Deze vorm van communiceren ervaarde ik tijdens de Wabi-Sabi 3-daagse.
Dankjewel, Kristin, voor al deze ‘Nobelheid’, die mensen de kans geeft om te ‘dealen’ met het verleden en te groeien in het nu… en zo te komen tot loslaten, laten-zijn, wat verstilling & innerlijke rust brengt.
Dankjewel ook voor je daadkracht & je moed, om het op te nemen voor mensen die het moeilijk hebben, en deze een stem te willen geven, door zelf het voorbeeld te geven.
Dankjewel ook voor je ondersteuning.
Ook nog een dankwoordje aan de lieve assistentie van Melissa, die super-lekker kookte voor ons, en waar éénieder van genoten heeft ! 😉👍
Liefs aan allen,
Hilde Vermeir

Beste allen, 
Na 3 intense dagen wabi sabi in een prachtige wabi sabi omgeving…  zijn we weer thuis gekomen…  
ieder met haar eigen ervaringen en intenties…
Bij mij is er het voornemen om toch wat te veranderen in mijn manier van leven:
Meer ge-aard.  Minder denken. Niet meer zoveel eten. Meer voelen en hier met mijn hart zijn. 
Ook: Bescheiden en bereikbare doelen stellen elke dag, die passen bij mijn reden van bestaan. Zo mijn energie op peil houden.  
Zonder fixatie: open staan voor wie of wat zich aandient, ook als dat niet past bij mijn plan.  
Acceptatie.  Eenvoud.  Beweging.  Waardering. Vergeving. Enz…  Dat zijn de dingen die ik nu nodig heb.
Voor elk van ons kan het anders zijn, want terwijl de éne mens ’t Noorden terug zoekt, stapt een ander zuidwaarts, en – ook al lijkt dat tegengesteld – voor elk kan dat goed zijn zo…  en later weer veranderen 🙂
Mijn voornemen blijft om meer wabi sabi te leven, vanuit m’n hart 🙂
Dank u!
Alle goeds,
Johannes Van den Broeck

Dank allemaal voor een fantastische drie-daagse Wabi Sabi.
Unieke open eerlijke intieme momenten, een warme grote verbondenheid, speciale energie die stroomde.  
Intens genoten van ons samenzijn, het delen, het vertrouwen, het dansen… het is ZO speciaal en een helende impact, voel ik enorm.
Er is iets veranderd…
Echt vanuit mijn hart dank aan Kristin en Melissa om zo goed voor ons te zorgen, subliem.
Thuiskomen bij onszelf… én bij elkaar, dat hebben we echt gedaan. En het smaakt naar meer…
Vanuit dat gevoel deel ik graag voor wie wil een mooi lied van Alan Jackson, een favoriete artiest van mij, country music en goed dansbaar
😊

You can always come home…

Spread your wings, don’t be afraid to try
The world can be hard, you gotta live a little ‘fore you die

So open that door, step out in the bright sunshine
Follow your heart, and remember any time

You can always come home
Wherever life’s road leads, you can get back
To a love that’s strong and free
You never be alone, in your heart there’s still a place
No matter how right or wrong you’ve gone
You can always come home

So pack your bags, smile and say goodbye
And chase those dreams, and when you lay down and die
You know that there’s someone praying for you every day
Even if you never find your way

You can always come home
Wherever life’s road leads, you can get back
To a love that’s strong and free
You never be alone, in your heart there’s still a place
No matter how right or wrong you’ve gone

You can always come home
When I was young, my daddy said to me
The very same words and I took those words with me
When I was afraid, I’d pull them out and think
Just how much they mean to me

You can always come home
Wherever life’s road leads, you can get back
To a love that’s strong and free
You never be alone, in your heart there’s still a place
No matter how right or wrong you’ve gone
You can always come home

You can always come home in La Verna…
Warme groetjes,
Kathleen Van Driessche