Beste vrienden,

Misschien herinneren jullie je nog mijn voorwoord in het vorige tijdschrift? Toen sprak ik over het verlangen naar een huis voor La Verna. Ik lichtte toe hoe zo’n huis een ontmoetingsplaats zou zijn waar verbondenheid wordt ervaren. Het zou ook een huis worden waar geluisterd wordt naar mensen die hun verhaal willen delen. En het zou een plaats van inspiratie zijn, waar nagedacht wordt over en vorm gegeven aan universele spiritualiteit. 

En kijk, die woorden waren nog niet koud of er kwam een plek naar ons toe. Op het domein van het Sint-Antoniushof, waar ook de cultuurkapel Sint-Vincent ligt, kwam een pand op het gelijkvloers vrij. Drie ruimtes, 150 vierkante meter in totaal, stonden net te huur. Dit verraste ons totaal. Kon dit toeval zijn? Had iemand ons gevraagd om in heel Gent de plaats aan te duiden waar we het liefst een La Verna-huis zouden huren, dan zouden we deze plek aangewezen hebben. We zijn immers vertrouwd met deze locatie, er hoort een heerlijke gemeenschappelijke tuin bij, en daarenboven zitten we hier in een prachtig stukje Gent. Ik ervaar dit als een wonder. Ook de bestuursleden en de leden van de Algemene Vergadering voelden dat dit een unieke kans was die we moesten durven grijpen. Het huurcontract werd getekend. Vanaf 1 november zal het huis van La Verna gevestigd zijn op de Sint-Antoniuskaai 9B in Gent.

Het huis zal nieuwe kansen bieden. Onze creativiteit wordt erdoor aangesproken. Plannen worden concreet uitgewerkt. Het zal een open huis zijn waar mensen kunnen binnenspringen, er zullen ontmoetingsnamiddagen zijn, er zullen luistermomenten zijn, er zal een aanbod worden ontwikkeld waarvan we hopen dat velen er inspiratie en verbondenheid door zullen ervaren.

Aan al wat goed is, is er echter ook een schaduwzijde. Er is geen licht zonder duisternis, geen dag zonder nacht. Deze dynamische voornemens brengen ook onzekerheid mee. Zullen we de huur en de kosten kunnen betalen? Het zoeken naar financiële middelen is een moeilijke opdracht. Ik merk bij mezelf dat alle krachten in mijzelf, mijn wil, mijn geest, mijn lichaam, zich aan het bundelen zijn om het mogelijk te maken dat La Verna een eigen huis kan bewonen.
De toekomst blijft wel onzeker. Maar is dat niet zo bij iedere grote verandering? Is het vertrouwde verlaten niet steeds spannend? Elke mens die een stap zet in het onbekende, in het persoonlijke of het beroepsleven, kent de onzekerheid van veranderingen. Ook wij beleven nu een periode van vertrouwen gekoppeld aan de onzekerheid van het niet-weten.

Ik schreef in het julinummer ook over het tijdschrift: hoe dit oktobernummer misschien het laatste nummer zou zijn dat we kunnen aanbieden. Maar kijk, ook hieromtrent is er goed nieuws. Een paar mensen hebben zich opgegeven om het tijdschrift verder te zetten. Een nieuw redactiegroepje kwam voor het eerst samen. Het zal nog wat tijd vragen, het zal zoeken en uitproberen zijn, want allicht komt er ook een nieuwe lay-out, maar rond Pasen volgend jaar krijgen jullie wellicht iets helemaal nieuws in de bus.

Er is dus veel beweging in La Verna. Misschien zet dat ook jullie in beweging? Misschien zijn er mensen onder jullie die het onthaal willen doen in het huis? Of wil je graag en kan je goed luisteren? Of zou je een poetsbeurt op jou willen nemen? Of wil je een bibliotheek in het huis installeren? Of gordijnen maken, of wat dan ook? Er zullen vele taken te behartigen zijn in de komende tijd…

We hopen ook mensen te vinden die ons financieel een duwtje in de rug kunnen en willen geven. Elke bijdrage, groot of klein, is belangrijk om dit project te realiseren. Het zou fijn zijn als de financiële last wordt gedragen door veel mensen (door een eenmalige storting of een maandelijkse bijdrage). In de Algemene vergadering werd voorgesteld om aan sympathisanten 100 euro als start te vragen, zodat het huis goed kan worden ingericht.
Misschien zijn er ook mensen die creatieve ideeën kunnen uitwerken om middelen te verzamelen of die bedrijven kennen met een hart voor onze doelstellingen?

Wie graag een steentje bijdraagt, onder gelijk welke vorm (inhoudelijk, een taak, financieel, …) kan contact met mij opnemen. *

Het zou prachtig zijn als dit huis een plaats van velen en voor velen zou worden, een plaats waar de geestkracht die La Verna bezielt en die mensen bijeenbrengt, haar werk kan doen. We verlangen dat dit huis een warme plek zal worden waar mensen kunnen thuiskomen, waar ze zich kunnen voeden aan elkaar en aan wat wordt aangeboden, waar ze een luisterend oor vinden voor wat hen ter harte gaat, waar ze inspiratie vinden om hun leven in een groter verband te zien, waar ze kunnen groeien in menselijkheid.

Iemand schreef na het bekijken van de foto’s van het pand: “Ik voel zoveel potentieel aan licht en warmte in dit huis. Het is alsof La Verna in haar totaliteit hier kan neerstrijken, wortelen en ruimte geven aan haar verbindende pelgrimsenergie. Veel mensen gaan hier deugd van hebben. Het is één en al heil wat dit huis uitstraalt. Ik ben er stil van.”

In het vorige nummer van het tijdschrift spraken we over de vier prachtige getuigenissen die Vinny, Jan, Edward, en Kirsten brachten op de La Verna-ontmoetingsdag in Metanoia op 13 juni. In dit nummer vinden jullie de teksten. Ik nodig jullie heel graag uit om ze te lezen. Ook al had ik ze reeds beluisterd, ik werd er opnieuw helemaal warm van. Ook de tekst van Anne Hendrickx over ‘Luisteren met je hart’ zal jullie vervullen.

Graag vestig ik jullie aandacht ook op de inspiratiedagen. Ze gaan voor de twaalfde keer door. Zoveel mensen die samenkomen om naar boeiende en inspirerende lezingen te luisteren, van gedachten te wisselen met een vanzelfsprekende openheid, te genieten van de bosrijke omgeving en van drie dagen ‘beentjes onder tafel’, het is steeds opnieuw een hoogtepunt. Dit jaar is het thema ‘De schoonheid van het kwetsbare’. Daarmee zitten we in het hart van La Verna, een aanrader dus. Deelnemen kan voor de drie dagen, maar ook voor een dag of een dagdeel.

Verder vinden jullie de aankondigingen van onze vertrouwde programma’s: de vieringen, de wandelingen, groeien in authenticiteit, het abdijweekend, de sacrale dansdag en de reis naar Assisi.
We wensen jullie veel leesplezier.

Dankbare en vertrouwvolle groeten,
Kristin
September 2015

 

* Stortingen voor het huis graag op ons nieuw rekeningnummer van de Triodosbank (ethisch bankieren): BE71 5230 8074 2269 op naam van vzw La Verna.