Datum en tijd
25/11/2018
10:00 - 12:00

Waar?
La Verna-huis


– de Weg van het Hart –
Annemie Tollenaere en Herman Meirhaeghe
Zondagvoormiddag 25 november

Meditatie vanuit de christelijke traditie

Het wordt steeds duidelijker dat de mens op zoek is naar diepe waarden die kracht en eenheid kunnen scheppen in een versplinterde wereld. Meditatie is een zeer eenvoudige praktijk die ons toelaat tot vrede te komen met onszelf, zodat wij in staat zijn de Geest in ons te laten werken. Volgens de christelijke opvatting is de Geest de kracht van Liefde.
Van buitenaf bekeken kan meditatie eruit zien als een statische toestand, waarin je de deuren van de waarneming gesloten hebt. Maar de ervaring leert dat meditatie een dynamisch ontwaken is voor de volheid van je eigen mogelijkheden tot ontplooiing. Eenvoud, kinderlijk vertrouwen en verwondering zijn de wegen die ernaartoe leiden. We proberen niet iets te laten gebeuren of inzichten of wijsheid te verwerven. Evenmin analyseren we innerlijke of uitwendige verschijnselen. Vergeleken met de ervaring van de Geest die in ons verblijft zijn dat geen prioriteiten. Wie kennis wil maken met deze vorm van stil contemplatief gebed is van harte welkom!

Zenmeditatie

‘Ik voel me helemaal zen’. Je kan geen interview met een B.V. lezen of het toverwoord zen moet gedropt worden. In het beste geval bedoelt men daar dan iets mee als rustig, ontspannen, cool. Zen is echter méér dan alleen maar deze positieve bijproducten van de zenbeoefening die eerder in de wellness-sfeer thuishoren. Zen is niet louter een relaxatietechniek; technieken zijn immers altijd beperkt tot het doel dat ermee beoogd wordt. Zen wordt ook belangeloos beoefend. Zenmeditatie is dus niet zozeer het nastreven van een goed gevoel, als wel een spirituele praktijk, waarbij de op zichzelf gerichte focus oplost in verbondenheid met Alles Wat Is. Zen behoort tot het Mahayana-boeddhisme. Finaal gaan alle scholen en tradities terug tot bij de historische Boeddha Shakyamoeni, die zo’n 2500 jaar geleden in India leefde.

Annemie Tollenaere (°1951) mediteert sedert ruim tien jaar in de christelijke traditie en begeleidt een groep in Heusden-Destelbergen.
Herman Meirhaeghe (°1949), zenmonnik, gaat al dertig jaar het pad van zen. Sedert zes jaar begeleidt hij in Gent ook een groep Christelijke Meditatie.

Wanneer: Zondag 25 november van 10 u. tot 12 u.
Bijdrage: € 10 (leden) en € 12 (niet-leden)
Inschrijven: Klik hier
Info: Wie een eigen meditatiekussen of -bankje heeft, brengt dat best mee.
Er zijn een aantal bankjes in het huis.