Datum en tijd
18/11/2017
10:00 - 17:00

Waar?
La Verna-huis


Adriaan van Zelst
Zesdaagse op zaterdagen van november 2017 tot maart 2018

Steeds meer stelt de zoekende mens zich vragen over wie hij is, wat hij op aarde komt doen, hoe het komt dat de ene mens het zo gemakkelijk en de andere het zo moeilijk heeft. Deze vragen zelf rechtstreeks beantwoorden is niet evident en voor de meesten onder ons zelfs onmogelijk. Een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in allerlei fundamentele vragen over onszelf, de anderen en het kosmische is de kosmische taal of de symbolentaal.

De kennis van de symbolentaal laat o.a. toe inzicht te krijgen in:

 • wie we zijn,
 • wat we op aarde komen leren,
 • op welke manier we komen leren,
 • wat de diepere betekenis is van allerlei gebeurtenissen in ons leven,
 • welke tekenen het kosmische ons telkens weer geeft,
 • wat onze mogelijkheden zijn bij keuzes (zogenaamde problemen),
 • wat onze dromen ons willen zeggen,
 • wat onze ziektes ons willen zeggen,
 • wat onze persoonlijke rituelen ons willen zeggen,
 • wat oude symbolische kennis ons wil zeggen, enz.

Doel van de opleiding
Het doel van deze opleiding is aan iedereen die zoekende is of die zoekenden begeleidt op hun pad de mogelijkheid te bieden om de fundamentele sleutel tot inzicht, namelijk de symbolentaal (voornamelijk de eigen symbolen, omdat die echt herkend kunnen worden) te ontdekken, niet alleen door kennis te nemen van vele voorbeelden, maar vooral door onder leiding te oefenen in het zelf herkennen van en het omgaan met de eigen symbolieken.
Deze cursus is dus geen theoretische, maar een praktische en ervaring en kennis opbouwende cursus met veel voorbeelden en oefeningen, omdat de symbolentaal maar goed kan worden geleerd door oefening, veel oefening en ervaring.

Inhoud

 • Inleiding in de symbolentaal met voorbeelden
 • Mijn erfelijke kenmerken: Wat willen mijn erfelijke kenmerken, die ik uit mijn vorige incarnatie heb meegebracht, mij zeggen over mijzelf?
 • Mijn geboortesymboliek: Hoe ben ik geboren en wat wil dat mij zeggen over hoe ik in het leven sta? Wat kan ik als moeder leren uit de manier waarop mijn kind is geboren?
 • Wat willen de ziektes die ik in mijn kindertijd heb gehad mij vertellen over mijn leerproces hier op aarde?
 • Welk beeld heb ik van mijn ouders? Wat kunnen deze beelden mij leren over mijzelf, over mijn problemen en over de oplossingen die ik wel en niet kan zien?
 • Wat proberen de gebeurtenissen in mijn leven mij duidelijk te maken? Zowel gebeurtenissen en problemen in de privésfeer, gebeurtenissen en problemen in de relationele sfeer en gebeurtenissen en problemen in de werksfeer.
 • De symboliek van rituelen: Zowel persoonlijke als esoterische en genezingsrituelen zijn dragers van symbolen, in die zin dat ze ofwel het kosmische mysterie, ofwel ons mysterie openbaren of helen.
 • De ziektes in mijn leven: Wat proberen mijn ziektes mij te leren over wie ik eigenlijk ben en wat er in mijn bewustzijn ontbreekt om echt gelukkig te kunnen zijn?
 • Mijn dromen: Wat kunnen ze mij leren over wie ik ben?
 • De symboliek van het ontspanningssymbool: Aan de hand van ons ontspanningssymbool, dat wij onszelf zullen aanreiken, zullen wij inzicht krijgen in de symboliek ervan en wat het over onszelf vertelt.

Wanneer: Reeks van 6 zaterdagen: 18 november, 9 december 2017, 13 januari, 3 februari, 24 februari, 17 maart 2018, telkens van 10 u. tot 17 u.
Bijdrage: € 300 (leden) en € 350 (niet-leden) Koffie en thee zijn inbegrepen, een lunchpakket breng je zelf mee.
Inschrijven: Klik hier.