Datum en tijd
27/10/2018
13:45 - 18:00

Waar?
La Verna-huis


Omdat stilte een belangrijke voedingsbron is voor vredevol samenleven, omdat stilte ruimte biedt voor echte verandering, is iedereen uitgenodigd om in stilte samen te zitten op het Emile Braunplein, onder de Stadshal (ook wel ‘schaapstal’ genoemd) van Gent. De sit-in valt samen met het weekend van de jaarlijkse dag van de stilte in Vlaanderen en Nederland.

Deze sit-in beoogt een inspirerende mix van diverse leeftijden, achtergronden, culturen en levensbeschouwingen. De actie wil een andere boodschap laten doorklinken temidden van toenemende drukte en versnelling. Tegelijk kan het samenkomen in stilte in de openbare ruimte ieders persoonlijke stiltebeleving en -praktijk verdiepen en verruimen.

Je kan deelnemen door mee in stilte te komen zitten op het plein, voor een korte of langere tijd. Je kan aansluiten tussen 12 u. en 18 u., wanneer en zolang je dit zelf wenst.

Dit initiatief wordt gecoördineerd door de sociaal-culturele beweging Waerbeke in opdracht van de stichting Silence for Peace en is een samenwerking van diverse partnerorganisaties.

La Verna is een van de partners, omdat ook wij stilte zien als een bron van verdieping, van zelfkennis en van verbondenheid.

Wij bieden de mogelijkheid om vanuit het La Verna-huis in stilte te wandelen naar de sit-in. We komen samen om 14 u. en starten met een korte kennismaking rond het thema stilte. Nadien gaan we samen en in stilte naar de stadshal. Iedereen kan nadien deelnemen aan de sit-in zolang hij/zij zelf wenst.

Wanneer: Zaterdag 27 oktober. Vanaf 13.45 u. welkom in het La Verna-huis. Start om 14 u.
Bijdrage: Vrij
Info:  Je kan op voorhand inschrijven, maar je kan je ook aanmelden op het moment zelf. Kom dan wel goed op tijd. Wie daarover beschikt kan een meditatiekussen, –bankje of dekentje meebrengen. Aan de stadshal zullen ook stoelen ter beschikking staan.