Datum en tijd
16/09/2020
19:30 - 21:30

Waar?
La Verna-huis


Stilte
Kristin Vanschoubroek
Woensdag 16 september

Vanaf nu heeft er af en toe een open-hart-cirkel plaats in het La Verna-huis. Het gaat om een kringgesprek rond een bepaald thema. Eerst is er een korte inleiding. Nadien krijgt ieder de kans om te delen wat in hem/haar leeft. Spreken hoeft niet. Je kan ook gewoon luisteren.

Hoe gaat het concreet in zijn werk?
Wie iets wil iets wil zeggen neemt de klankschaal die op de grond in het midden van de cirkel staat. Je laat de klankschaal klinken. Deze klank is een uitnodiging om eerlijk vanuit je hart te spreken. Tot zolang de klankschaal bij jou is, krijg je de aandacht. Je hoeft er niet voor te vechten.
Bij deze manier van communiceren ben je niet langer de speelbal van actie/reactie zoals dat in gewone gesprekken vaak het geval is. Als je wil reageren op wat iemand gezegd heeft moet je immers wachten tot die persoon is uitgesproken, de klankschaal heeft geklonken, die dan weer in het midden werd gezet. Dan moet je zelf de klankschaal nemen, klinken, en pas dan kan je spreken.
De stilte en de verschillende bewegingen die binnen in zo’n gesprek komen, zijn belangrijk. Het leidt naar verdieping. Het leert je met aandacht aanwezig te zijn. En die aandacht leidt naar respect voor ieders eigenheid en dus naar respect voor de verschillen tussen mensen. En precies dat is een basis voor vreedzaam omgaan met elkaar.

In principe kan je alles delen wat in je leeft. Het is niet de bedoeling hele verhalen te vertellen, maar eerder de onderliggende verlangens, drijfveren, kwetsuren, … Het delen blijft vertrouwelijk.
Na zo’n kringgesprek kan het zijn dat je je meer verbonden voelt met jezelf en anderen. Het kan zijn dat je anders naar een situatie kijkt of dat je een nieuw perspectief ontving.

Samen zitten en ongewapend delen wat je bezig houdt. Stil zijn en spreken vanuit je hart. Met een leeg midden, zonder waarheid, zonder meester. En voelen, ervaren, dat vanuit dat lege midden, vanuit de verbondenheid in de kring, inspiratie ontstaat.

Het is niet niets, deelnemen aan zo’n groep. Het vraagt dat je je wapens, je verdedigingsmechanismen, aflegt. Dat je naar je gevoel durft gaan. Maar tegelijk gebeurt ook het omgekeerde: zo’n groep ontwapent je. De veiligheid en de verbondenheid maken dat je mag, kan en durft naar jezelf gaan, en uiteindelijk naar je bron.
En als je het daar kan, in een groep, dan komt het wel, dat je dit ook doet in de grotere wereld. En stapjes zet in je eigen leven. – Kristin

Na de cirkel, die 1,5 uur duurt, is er gelegenheid om na te praten, met een kopje thee of koffie.

Wanneer: Woensdag 16 september 2020 van 19.30 u. tot 21.30 u.
Bijdrage: Vrij
Inschrijven: Vermeld bij je inschrijving ‘open-hart-cirkel’
Info: Max. 12 deelnemers om de verplichte fysieke afstand te respecteren.

Het thema van deze eerste open-hart-cirkel is stilte.
We kiezen voor dit thema vanuit de samenwerking met Silence for Peace. Informatie over de verschillende evenementen, zoals de lezingen, stiltewandeling, gedichtendialoog, yoga sessie en de sit-in op 19 september, vind je op de website www.silenceforpeace.org en in de Facebook groep SilenceforPeace Community