Datum en tijd
27/02/2018
19:30 - 22:00

Waar?
La Verna-huis


Lezingenreeks
Romain Goorman

2 dinsdagavonden 20 en 27 februari

De postmoderne westerse mens heeft geleerd succes, welvaart en aanzien na te streven als ultieme maatstaven voor persoonlijk geluk, maar diezelfde mens ervaart soms ook een knagend gevoel van onbehagen, rusteloosheid en een moeilijk te definiëren onvoldaanheid in zijn bestaan.

In deze lezingen op basis van het boek dat Romain Goorman schreef, wordt gezocht naar dieperliggende factoren die achter deze tegengestelde krachten schuilen. Bij nader toezien hebben deze te maken met een aantal illusies waar zowel het individu, als de maatschappij als geheel mee worstelen. De oorsprong van deze illusies wordt blootgelegd en er wordt o.a. verwezen naar de invloed die het Cartesiaans denken gehad heeft op het overwegend reductionistisch-materialistisch wereldbeeld dat we vandaag kennen.

Om hiervan los te komen en de mens te bevrijden van zijn rusteloosheid en onvoldaanheid pleit de auteur voor een radicaal nieuw inzicht in de aard van de werkelijkheid en verwijst daarvoor naar recent wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de aard van materie, geest en bewustzijn. Deze nieuwe kennis wordt tevens getoetst aan oude inzichten uit diverse oosterse wijsheidstradities (o.a. Hindoeïsme, Taoïsme, Boeddhisme).

De synthese van deze zoektocht wordt geformuleerd als een vernieuwde en verfrissende kijk op enkele fundamentele levensvragen waar heel wat mensen vandaag mee worstelen. Er wordt ook een denkkader voorgesteld dat op basis van de nieuwe inzichten kan leiden tot een duurzaam wereldbeeld waarin het individu een actieve rol kan spelen. Niet enkel de maatschappij en het milieu zullen hierbij gebaat zijn, maar ook de individuele mens zelf zal hierin een mogelijkheid tot herbronning ontdekken.
Zodoende kan de hedendaagse mens, die hunkert naar zingeving, meer innerlijke rust en harmonie verkrijgen.

Tijdens deze 2 avonden zal Romain Goorman zijn zienswijzen toelichten en daarover in gesprek gaan met de deelnemers. De twee avonden zijn als geheel te volgen.

Romain Goorman studeerde aan de Univ. of Detroit, USA, ‘Master of Science’. Hij heeft 38 jaar ervaring in de bedrijfswereld, in diverse management functies. De laatste 20 jaar was hij hoofdzakelijk actief in het domein van Organisatie-Ontwikkeling. Hij heeft 35 jaar studie en training achter de rug op het vlak van gedragskunde, filosofie, systeemleer en het raakvlak tussen wetenschap en filosofie, met een groeiende interesse en diepere bewustzijnsontwikkeling in het domein van ‘deep ecology’, verbondenheid en universele spiritualiteit.

Wanneer: Dinsdagen 20 en 27 februari, telkens van 19.30 u. tot 22 u.
Bijdrage: € 16 (leden) en € 20 (niet-leden) voor beide avonden
Inschrijven: Klik hier.