Datum en tijd
25/01/2020
14:00 - 18:00

Waar?
La Verna-huis


De verwerking en integratie na een BDE
Noël Van Herrewegen en Michel Dutordoir
Zaterdagnamiddag 25 januari 2020

Ponto3 staat voor een postmaterialistische visie waarin we met ’3 Bruggen’ een verbinding willen maken tussen Lichaam/Geest , Brein/Geest en Wetenschap/Spiritualiteit.

Eén van de domin ante dualismen van onze tijd is het idee van de scheiding tussen wetenschap en spiritualiteit. Wetenschappers hebben hard gewerkt om ons te overtuigen dat de wetenschap vrij is en moet zijn van spiritualiteit en dat spiritualiteit niets met wetenschap te maken heeft. Deze overtuiging negeert de wetenschappers van het verleden en het heden die geen tweedeling zien tussen wetenschap en spiritualiteit. Deze twee zouden niet gefragmenteerd of gescheiden moeten zijn. Door spiritualiteit en wetenschap bij elkaar te brengen kunnen we zingeving en meting integreren.

Ponto3, een onlangs opgerichte organisatie belicht onder andere ook een visie op het ‘leven na de dood’ en uittredingen. Hoe kunnen we andere, niet fysieke dimensies, verkennen en hierdoor dicht bij onszelf komen?

De medische wereld heeft het nog altijd moeilijk met termen als ‘bijna dood’. Wetenschappers, filosofen en religieuze leiders zijn het niet altijd eens met elkaar. Zijn het lichaam en geest afzonderlijke entiteiten? Wat zijn hallucinaties? Is bewustzijn een product van het brein of is het brein een zend- en ontvangtoestel? Veel vragen waarop we proberen een aanvaardbaar antwoord te vinden.

Getuigenissen van bijna dood-ervaarders en personen die uittreden vind je terug op Ponto3.org. Wij laten ons inspireren door hun ervaringen en geven hen de gelegenheid deze ervaringen met elkaar te delen. Daardoor komen we vaak tot nieuwe inzichten over onszelf, over wie we zijn, van waar we komen, waar we naartoe gaan, eigenlijk over de essentie van ons menszijn zelf.

We laten gekende hartchirurgen, neurowetenschappers aan het woord, zoals Pim Van Lommel, Steven Laureys, Eben Alexander en volgen hun ervaringen, ontwikkelingen en evoluties op.

Ponto3.org organiseert lezingen en symposia waar we zowel wetenschappers als personen die buitengewone bewustzijnstoestanden ervaren aan het woord laten.

Door bijna dood-ervaarders wordt het belang benadrukt om over de ervaring te kunnen praten met lotgenoten. Op 25 januari in de namiddag organiseert Ponto3 daarom voor het eerst een samenkomst van bijna dood-ervaarders.

Had u een bijna dood-ervaring? laat het ons weten. Wij willen u graag aan het woord laten.

‘Hoe wij tegen de dood aankijken bepaalt hoe wij in het leven staan’. Dag Hammarskjöld

Wanneer: Zaterdag 25 januari 2020 van 14 u. tot 18 u.
Bijdrage: Vrijwillige bijdrage.
Info: Meer info kan je krijgen via info@ponto3.org of je kan ook bellen naar Noël: 0473 88 18 72.
Je kan inschrijven tot 15 januari.
Max. 20 deelnemers