Datum en tijd
09/01/2019
14:00 - 16:15

Waar?
La Verna-huis


Isabella Van Kerckhoven

Wat is eutonie?
Eutonie is een zacht-aardende, ervaringsgerichte methode die je meer in voeling brengt met je lichaam, en dit in veilig contact met de grond. Een milde weg om spanning op te sporen en te lossen.
Een manier om de balans te herstellen tussen mentale en lichaamsgerichte aandacht.

Stapsgewijs je lichaam, je houding, je beweging gewaarworden, comfort opzoeken, vertragen, rust ontdekken in de raakvlakken, de grond als steun toelaten, de aandacht richten, je grenzen beluisteren, neutraal waarnemen van jezelf via je lichaam, van je omgeving, van de ander, inzicht brengend ten aanzien van het eigen lichamelijk functioneren, je natuurlijke veerkracht vrijmaken. Eutonie is een westerse lichaamspedagogie met een zorgvuldig uitgewerkte methodiek, waarin de eigenheid van elk individu wordt gerespecteerd.

Eutonie is een westerse lichaamspedagogie met een zorgvuldig uitgewerkte methodiek, waarin de eigenheid van elk individu wordt gerespecteerd.

Hoe verloopt een lesgebeuren?
Vaak vat de les aan met dynamische, soms speelse oefeningen, waarin de lichaamszones worden gewekt waarrond specifiek zal worden gewerkt. Eutonie wordt vervolgens vooral, vaak liggend, beoefend op een wollen matje. Via eenvoudige oefeningen, voor ieder haalbaar, kom je voelend tot beweging. In een langzaam ritme en met veel zorg word je uitgenodigd tot een diepgaander beluisteren van je lichaam.
De cursus is vaak een gekoesterd moment van vertragen en tot rust komen.

Initiatie
Om je de kans te geven kennis te maken met de lesgever en de methodiek kan je deelnemen aan een proefles. Nadien wordt een engagement voor de 7 opeenvolgende lessen gevraagd, aangezien het om een basis gaat en deze best integraal wordt gevolgd. Op die manier kan je de vruchten van eutonie ervaren.


Wanneer
: Woensdagnamiddagen van 14 u. tot 16.15 u. Proefles op 9 januari.    Reeks van 7 opeenvolgende lessen: van 16 januari tot en met 27 februari.
Bijdrage: Proefles € 15. Voor de reeks van 7 lessen: € 100 (leden), € 110 (niet-leden)
Inschrijven: Klik hier.