Datum en tijd
23/09/2021
19:00 - 22:00

Waar?
La Verna-huis


Lezing
Ben Wuyts

De ‘heilige’ teksten uit het jodendom, het christendom en de islam inspireren velen tot broederlijkheid en spiritualiteit, maar soms ‘wettigen’ ze ook onderdrukking en geweld. Het hangt af van wie de teksten leest en hoe men ze interpreteert.
Ideologieën zoals het liberalisme, het socialisme, het communisme en de christendemocratie ressorteren gelijkaardige effecten. Soms wijzen ze de weg naar meer democratie en solidariteit, maar soms ook naar dictatuur en verknechting zoals dat extreem in een fascistische context gebeurt.

Ben Wuyts vertrekt van de ontstaansgeschiedenis van de drie bekendste monotheïstische godsdiensten en toetst hun teksten aan historisch wetenschappelijk onderzoek. Hij volgt dezelfde weg voor de ideologieën.
Tot besluit stelt hij de vraag of we de geschiedenis als leermeester voor ons huidig gedrag willen erkennen.

Ben schreef het boek ‘In wiens woorden kunnen we wonen’, waarop deze lezing is gebaseerd.

In wiens woorden kunnen we wonen? is geen pessimistisch boek. In elke mens zit immers een positieve kern. De ‘kleine goedheid’ die in stilte tussen mensen plaatsvindt – dixit Emmanuel Levinas – is een lichtgevend baken. Dat is de overtuiging die dit boek wil uitdragen.

We starten om 19 u. Na de lezing die ongeveer 1,5 uur duurt is er een pauze en nadien is er gelegenheid om vragen te stellen en te dialogeren.  We ronden af om 22 u.

Ben Wuyts (°1947) is in 1972 afgestudeerd als historicus aan de Universiteit Gent. Samen met zijn lerarendiploma ontving hij in 1973 de professor Jan Dhondtprijs voor de beste lespraktijk. Na zijn burgerdienst (1973 – 1975) en een opdracht als leraar – vormingswerker was hij vanaf 1980 schooldirecteur buitengewoon onderwijs in Ten Dries Landegem, bij Deinze. Hij verzorgde publicaties en lezingen over de beeldvorming van personen met een handicap, vroeger en nu, met uitbreiding naar de sociale geschiedenis van de Lage Landen.
Sinds 2015 legt hij zich toe op de studie van de machtsinvloeden van godsdiensten, levensbeschouwingen en ideologieën op de mensen in de westerse samenleving. Zijn lezing voor La Verna is gebaseerd op zijn laatste boek In wiens woorden kunnen we wonen ? Religie en ideologie in historisch perspectief (uitgave De Boekenmaker 2020).
Ben gaf eerder een getuigenis in een viering van La Verna.

Wanneer: donderdag 23 september om 19 u.
Bijdrage: € 8 (leden) en € 10 (niet-leden), drankje inbegrepen.
Info: Vermeld bij je inschrijving en op je overschrijving ‘lezing Ben Wuyts’.
Inschrijven: klik hier