Lieve lezer,

Dat de lente van 2020 de geschiedenis zal ingaan als een heel bijzondere tijd
staat buiten kijf.

Hadden ze op 1 januari van dit jaar voorspeld dat in de lente van dit jaar de vliegtuigen gedurende maanden aan de grond zouden staan, thuiswerk de regel zou zijn, we de grens niet over zouden mogen, winkels lang zouden dicht zijn, café’s en restaurants nog langer dicht zouden blijven, kinderen niet naar school zouden gaan, we onze eigen familie niet zouden mogen bezoeken, onze auto op stal zou blijven staan, de lucht nog nooit zo zuiver zou geweest zijn, we afstand zouden moeten houden en geen knuffels mogen geven,… we zouden het niet geloofd hebben. En toch, het is gebeurd.

Hoe je deze periode beleefd hebt, zal voor ieder anders zijn. En wat de impact van deze periode voor de toekomst van elk van ons en voor de samenleving als geheel inhoudt, weten we op dit moment niet. Ik ben echt benieuwd wat de komende tijd en de komende jaren voor ons in petto hebben.

Er zijn verschillende mogelijke scenario’s. Voorkeur voor één of ander scenario heeft te maken met je kijk op de wereld en op de toekomst. De ene verlangt om zo gauw mogelijk terug naar het vertrouwde te gaan, voor de ander is het de voorbode van een ‘nieuwe wereld’.

Hoe dan ook vind je meest rust als je kan bijdragen tot de wereld die jij voor ogen hebt, of liever, waar jij in je hart naar verlangt. Trouw zijn aan je diepste overtuigingen, stapjes zetten in de richting die jij als wenselijk ziet of ervaart, daar gaat het om.

Er zijn veel mensen in hun pen gekropen voor dit tijdschrift. Je vindt meerdere teksten van onze medewerkers. Sommigen schreven expliciet over de coronatijd, anderen plaatsen hun ervaringen binnen dit
tijdsgebeuren. Het is fijn dat op die manier zoveel mensen zich al schrijvend betrekken op La Verna.

Ook de tekst van het webinar van Adriaan van Zelst over de symboliek van corona kan je verkrijgen via frieda@laverna.be.


Deze coronatijd heeft ook het een en ander in beweging gezet binnen La Verna. Frieda Wilms die onze nieuwe penningmeester is, wil meekijken naar de organisatie als geheel en bijdragen aan de coördinatie.
Kathleen Van Driessche, de lay-outer van het tijdschrift, wil meer tijd maken voor La Verna.

Wat onze programma’s betreft is het nog wat koffiedik kijken naar wat mogelijk zal zijn de komende maanden. Zolang we de fysieke afstand moeten bewaren, kunnen we in het La Verna-huis programma’s
aanbieden voor maar 10 personen. Gelukkig is er het aanbod van de zomerprogramma’s op andere locaties waar we beschikken over meer ruimte en dus meer mensen kunnen ontvangen. En er valt ook het een en ander te beleven in het najaar. Met de workshops van Adriaan van Zelst gaan we voor het eerst digitaal.

Er is veel aan het veranderen… De kunst is mee te stromen en tegelijk te waken over je ziel. Zo zijn er vormingswerkers die er niet voor kiezen digitaal te werken, omdat de interactie met de aanwezigen wezenlijk deel uitmaakt van wat ze willen brengen.

Het is een tijd van zoeken naar wat past.
Dit wens ik je toe: tijd om te voelen waar je aan toe bent, wat je goed doet, welke stap je kan zetten. Alvast een mooie zomer.

Kristin
Voorzitter vzw La Verna
Reacties zijn welkom op kristin@laverna.be