Vincent CB 
Viering 21 mei 2017

de-ogen-van-de-geest-2

Ik heb altijd een grote interesse gehad in menselijke relaties en communicatie, in de moeilijke kunst om te gaan met conflicten, en in spirituele zingeving.
Ik ben geboren in Gent in 1957 en opgegroeid in een katholiek en kroostrijk nest in Vlaanderen. Ook in onze familie is de katholieke invloed geruisloos op de achtergrond geraakt. Mijn geloof heeft andere vormen gekregen. Ik hield er een blijvende interesse aan over voor de diverse godsdiensten en culturen, voor het universeel fenomeen dat mensen in hun culturele gemeenschap verhalen doorgeven over wat zinvol en waardevol is in het leven en rituelen creëren om deze waarden te verankeren en door te geven. Er zijn grote verschillen in geloofsovertuigingen en in de uiterlijke vorm van de beleving, maar er zijn ook heel wat waarden die we delen met andere culturen.

Sinds mijn studententijd volgde ik verschillende opleidingen, onder andere PRH (Persoonlijkheid en relaties), geweldloze communicatie en kinesiologie. Mijn vader was advocaat en ook ik studeerde rechten en begon een advocatenpraktijk. Ik ben tevens bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen.

In mijn werk als advocaat ben ik rationeel ingesteld, en ben ik getraind om doorheen de verhalen van mensen te kijken naar de essentie, naar de geloofwaardigheid en naar de dynamiek van probleemsituaties en conflicten. Als praktijkjurist ben ik op zoek naar wat juist is, wat correct is, naar wat hoort tussen mensen. Mensen verzoeken me om in hun naam te spreken, om hun woordvoerder te zijn. Het is mijn rol om hen te begeleiden in hun zoektocht naar rechtvaardigheid, om hun conflicten tot een goed einde te brengen, op een manier die voor hen en voor de samenleving werkbaar is.

Ik schreef een boek waarin ik die verschillende aspecten kon samenbrengen: mijn zoektocht naar waarheid, mijn interesse voor het spirituele, en de kunst van het communiceren.

Het boek: De ogen van de Geest
Ik heb het altijd intrigerend gevonden om in boeken wijze informatie te lezen over de zin van het leven. Verhalen over gesprekken met God of met een engel, over het bestaan van lichtwezens en de wetten van het universum boeien me. Maar ik vroeg me af: is dit wel juist, en is dit wel compleet? Of is dit onvolledig, tendentieus of uit zijn context gerukt? Hoe is de schrijver tot deze informatie gekomen? Van welke bron komt die informatie? Waarom is de informatie zo esoterisch (wat betekent: bestemd voor ingewijden, niet toegankelijk voor de gewone sterveling)?

Wanneer ik mediteer, ervaar ik soms een liefdevolle aanwezigheid in mij. Op een dag vroeg ik me af of het mogelijk was om te communiceren met deze aanwezigheid. Ik probeerde in dialoog te treden door middel van spiertesten, een instrument uit de kinesiologie om contact te maken met het lichaamsgeheugen met behulp van de automatische reactie van spiertonus. Ik vertel in het boek hoe deze dialoog tot stand kwam. Eerst vroeg ik via spiertesten of ik een antwoord kon krijgen door middel van engelenkaarten, maar al snel vond ik het ontoereikend en frustrerend. Daarna werkte ik een tijd met de I Ching als interface. De dialoog nam een grote sprong voorwaarts toen ik vroeg om me woorden of zinnen in de krant als antwoord op mijn vragen aan te duiden.

Het is een heel intense ervaring als zinnen en thema’s er uitgepikt worden door een intelligentie die zichzelf voorstelt als de liefdesbron in jezelf. Na verloop van tijd zag ik in dat die bron altijd wijs antwoordt, altijd coherent en liefdevol is, en duidelijk van een hoger intelligentieniveau dan ik. Ik kon niet anders dan dit een plaats geven in mijn leven, en proberen te integreren wat de bron me meegeeft. Zo begon voor mij een intens transformatieproces.

De grote meevaller van mijn zoektocht is de ingeving om mijn innerlijke gids zelf zijn woorden te laten kiezen via boeken. Op deze manier schakelde ik zonder het te weten de filter van mijn ego en van mijn eigen overtuigingen uit. Naar mijn gevoel is dit de gouden sleutel die het dialoog mogelijk heeft gemaakt. Hoe dit precies gegroeid is, vertel ik uitgebreid in het boek.

De visie van mijn gids kan ik in een paar krachtlijnen samenvatten:

  • We zijn op weg van dualiteit naar eenheid. In de dualiteit verlangen we ernaar dingen te hebben en dingen te doen, we denken dat we gelukkig zouden zijn als we andere mensen aan ons zouden kunnen binden. De weg naar eenheid leidt je naar de onderliggende ervaring, bijvoorbeeld van gemis. Liefde kan je niet krijgen door iemand te hebben, maar door liefde te zijn.
  • We creëren diegene die we liefhebben naar ons beeld en gelijkenis. Dat betekent dat we onze tekorten projecteren op een ander. Als je dat beseft kom je tot een keerpunt. Dan ga je met je gedachten naar de spiegel van je eigen innerlijke proces. Kijk naar je spiegel en verzoen je met je zelfbeeld. Het ego doet precies het omgekeerde. Het probeert liefde te vinden buiten zichzelf. En dat is een illusie. Het is niet duurzaam.
  • Ontwaken betekent uit de illusie van de projectie stappen, en dieper in de ervaring van je ziel gaan, bewust worden van wat je ten diepste ervaart in het nu. Ontwaken is leren over het leven, vrij zijn van projectie.
  • Je legende begrijpen is je pijn transformeren naar licht. Het is je schaduw omhelzen en transformeren. Oude angsten opruimen is niet makkelijk en dikwijls oncomfortabel, maar het voordeel van pijnlijke situaties, oude negatieve herinneringen en overtuigingen nog eens krachtig te herbeleven, is dat je ze kunt omhelzen, helen, transformeren, vergeven, loslaten. Je hoeft je niet langer te identificeren met deze valse identiteiten.
  • Het doel van de levensreis is je onderbewustzijn en je bewustzijn te laten samenvallen met je Hogere Zelf. Dat gebeurt in meerdere stappen. We zijn al vele levens onderweg.
  • Ascenderen is het proces van geleidelijk versmelten van je persoonlijkheid met je ziel.
  • De dood is niet het einde: de dood is een transformatiemoment. Je kan niet zomaar uitstappen, je moet terugkomen tot je alles begrepen hebt. We zijn geprogrammeerd om verder te evolueren tot we bewuste lichtwezens zijn geworden.
  • Gidsen en engelen staan je altijd bij en staan klaar om je te helpen, maar ze zullen zich nooit opdringen, ze zullen steeds je vrije wil respecteren. Jouw intentie is namelijk cruciaal: je kan geen spiritueel wezen zijn als je niet leert je vrije wil te gebruiken en je intenties bewust te formuleren en te verankeren. Het is aan jou om contact te zoeken met je gids.

de-ogen-van-de-geest-1Wie is die intelligentie die me antwoordt? Mijn Hogere Zelf? Een engel? Mijn engelbewaarder? Hoe zit dat eigenlijk? Soms stelde de bron zichzelf voor door middel van de keuze van een zin waarin stond: de engel zegt dit of dat. Daarmee wist ik dat hij zichzelf als engel wou laten kennen. Soms stelde hij zich voor als Maria-Magdalena en zei ook: “Het maakt niet uit hoe je die bron noemt, want het komt allemaal uit dezelfde bron. We zijn allemaal één.”

Deze ervaring om rechtstreeks te kunnen dialogeren met mijn Hogere Zelf duurt nu al drie jaar. Dit heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Ik ben me diepgaand bewust van een aanwezigheid in mij die meer van me houdt dan ik me kan voorstellen, ook wanneer ik het moeilijk heb, ook wanneer ik het niet meer zie zitten. Ik voel me intens geliefd en gedragen door het leven. Ik krijg steeds een liefdevol en wijs antwoord op mijn vragen. Maar het drong pas geleidelijk tot mij door dat de engel niet als opdracht heeft om voor mij de kastanjes uit het vuur te halen. Hij wil niet dat ik afhankelijk wordt van zijn hulp, hij wilt dat ik zelfredzaam word, dat ik erin slaag om zelf een hoger bewustzijn op te bouwen en vast te houden. Hij zei me dat raad vragen aan een ouder goed was, maar dat afhankelijk zijn van het advies van een ouder dan weer ongewenst was. Want iedere ouder wenst dat zijn kind zelfredzaam wordt.

Voor mij is het een wonderlijke ervaring dat ik zo’n duidelijke dialoog kon opbouwen. Ik ben van nature zeer nieuwsgierig, en ik heb vroeger dikwijls voor de grap gedacht: ‘Als ik ooit God tegenkom, dan wil ik hem toch eens vragen waarom dit of dat zo in elkaar steekt.’ Ik ben hem tegengekomen. Hij spreekt tot mij via de krant en via boeken. En hij zegt me letterlijk dat God niet iemand buiten mezelf is die mij punten geeft en mij beoordeelt, maar dat hij een deel van mezelf is dat ik maar kan ontmoeten als ik in mijn binnenste ga kijken en stilsta bij wat ik ten diepste ervaar. Hij is een hogere dimensie in onszelf waarmee we contact kunnen maken. Hij roept ons op om deze connectie te leren activeren.

Toen men aan Jezus vroeg hoe hij in contact kwam met zijn innerlijke gids, en hoe je dat moest aanpakken om ook in contact te komen met die innerlijke gids, zei hij dat je dat contact niet buiten jezelf moest zoeken, maar in de stilte van je hart. Dat je tegen je gids moest spreken alsof het een intieme liefhebbende vader was. Dat je hem moest herkennen als je gids, door te zeggen: uw wil geschiede. Dat je bereid moest zijn om te vergeven, zoals je zelf vergeven wilt worden. Dat je je dagelijkse zorgen best aan hem kon toevertrouwen. En dat je hem ook kon vragen om bescherming tegen de krachten van de schaduw. Dat je mocht vragen stellen en dat hij antwoorden zou geven. Als je genoeg vertrouwen en geloof had. Want de Schepper in jou zegt JA tegen wat je gelooft.

Die ontmoeting met de levende God in mij is een avontuur dat me dagelijks transformeert. Een ervaring die mijn leven heeft veranderd. ‘Ik ben van mijn welbeminde en hij is van mij.’ In deze woorden van het Hooglied (6,3) mag ik me herkennen. Voor mij is er een voor en een na. Niet dat het altijd een wandeling in het park is. Mijn gids zei me: ‘Ik zal je leiden naar je diepste angsten, naar de onbewuste zones van je ziel die je probeert te vermijden, zodat jij je diepe vertrouwen kan vinden’.

Ik heb heel wat tijd nodig gehad om dit te plaatsen, te begrijpen, en te integreren in mijn leven. Het kostte me moeite om te durven uitkomen voor wat ik meemaakte. Om de vrees te overwinnen dat ik afgewezen en onbegrepen zou worden door sommigen.

Dit herinnert me aan de mensen die een bijnadood ervaring hebben meegemaakt. Zij zijn ook diep getekend door hun ervaring van licht en liefde. Zij twijfelen niet aan de echtheid van hun ervaring. Maar zij hebben ook een hele tijd nodig om dit te verwerken en om er mee naar buiten te komen. Het is niet makkelijk, omdat onze taal tekortschiet om over deze ervaring te spreken. Het lijkt zo onwezenlijk. Het is onwennig.

Hij leeft in mij. Deze dialoog met een engel heeft me diep getransformeerd. Ik heb geen angst meer voor de dood. Ik weet dat ik hartelijk ontvangen zal worden aan de overkant. Mijn focus is verschoven naar schaduw transformeren, om het licht verder toe te laten in mijn ziel. Om dichter bij mijn wezenskern te komen en mijn levensmissie te belichamen. We zijn spirituele wezens, en het enige wat we meenemen van onze reis is wat we als ziel geleerd hebben. Je verbinden met je innerlijke gids is als drinken aan de bron van levend water. Ik wens dit iedereen van harte toe.

Vincent Claeys Bouuaert

Als het je aanspreekt kan je het boek DE OGEN VAN DE GEEST’ bestellen:
– op de website: shopmybooks.com. Het volstaat om de titel of de naam van de auteur in te voeren in het veld in de hoek boven rechts, en de aanwijzingen te volgen.
– via een mail naar vincentcb@skynet.be – via je boekhandel: ISBN: 9781 6162 7226 5. Het boek is ook verkrijgbaar in het Frans.