Beste vrienden,

Alles verandert… Ook binnen La Verna staat het leven niet stil. Sedert juli ben ik niet langer de voorzitter van La Verna maar wel de directeur. Dit verandert nauwelijks iets aan mijn takenpakket. Het verschil ligt in het feit dat ik betaald word voor mijn werk.

Het is een hele weg geweest om hiertoe te komen. La Verna is een roeping. Ik ‘moest’ La Verna in het leven roepen. Tien jaar geleden voelde ik het belang aan van een beweging die een spiritualiteit gestalte zou geven die teruggaat naar de wortels van het leven. Ik vond het ook belangrijk om een plaats te creëren waar mensen konden thuiskomen en hun kwetsbaarheid delen zonder angst om afgewezen te worden. Als mensen hun kwetsbaarheid tonen, ontstaat verbondenheid en die verbondenheid geeft kracht en inspiratie. Als je kwetsbaarheid wordt gezien en aanvaard kan je ze integreren. Dat is een voorwaarde om met liefde en ontspanning in het leven te kunnen staan.
Daarenboven zorgt het samenbrengen van mensen die bewust in het leven staan en willen groeien voor een energieveld dat meer veranderingen teweeg kan brengen, zowel persoonlijk als maatschappelijk, dan wanneer ieder dit op zijn eigen houtje probeert. Die verandering is meer dan ooit nodig.

Vanuit die roeping heb ik lang weerstand gevoeld tegen het idee dat ik betaald zou worden. Nu voelt het juist. In deze tijd is het belangrijk dat het hart met de materie wordt verbonden. Het geeft mij ook zelfrespect en het motiveert mij om als directeur de kracht van onze beweging in deze veranderende tijden verder gestalte te geven. De betaling van mijn functie zorgt er ook voor dat deze overdraagbaar wordt. Ook dat geeft perspectief op de toekomst.

Peter Burvenich, mijn echtgenoot, heeft de taak van voorzitter op zich genomen. Sylviane Dragonetti wordt secretaris en Noël Cornillie blijft penningmeester.

We zetten het nieuwe werkjaar dus in met een nieuwe wind in de zeilen en met nieuwe moed. Het komende jaar wordt trouwens een feestjaar. In maart bestaan we tien jaar.
Jullie zullen in dit tijdschrift zien dat er heel wat op het programma staat.
We vestigen graag jullie aandacht op de inspiratiedagen die nu voor de tiende keer doorgaan. Dit jaar is het thema: ‘Kunst en Spiritualiteit, de helende kracht van kunst voor mens en samenleving’. We bieden een rijk gevarieerd programma aan. Deze dagen geven inspiratie en versterken de innerlijke dynamiek van de deelnemers. Ze geven ook kansen tot hartelijke ontmoetingen. Ieder van jullie is uitgenodigd. Je kan zowel inschrijven voor de drie dagen als voor een onderdeel.
Dit jaar maken we ook voor de derde keer een pelgrimsreis naar Assisi. Ook dat is telkens een heel bijzondere beleving.

Jullie zullen ook merken dat we voor onze residentiële activiteiten een samenwerkingsverband aangaan met Stiltehoeve Metanoia in Moerkerke Damme. Dit pas geopend stiltecentrum is een initiatief van de Bond zonder Naam. In de nieuwsberichten kan je er meer over lezen.

We wensen jou een inspirerend en vruchtbaar werkjaar toe en hopen je te ontmoeten op een van onze activiteiten.

Met een hartelijke groet,

Kristin
September 2013