Beste vrienden,

Deze week had ik een vergadering in Stebo in Genk. De enthousiaste ploeg mensen van Stebo is actief op vier domeinen: buurtopbouwwerk, wonen, ondernemen en tewerkstelling. In de aanpak wordt uitgegaan van de capaciteiten van mensen en van het sociaal kapitaal dat aanwezig is bij groepen en in buurten. Het is verfrissend in een omgeving te zijn waar innovatie, duurzaamheid en verantwoordelijkheid centraal staan.
Stebo is momenteel ondergebracht in een nieuw gebouw en dit huis is een voorbeeld op het vlak van duurzaam bouwen en hernieuwbare energie. Er wordt zowel energie van de aarde gebruikt als van de zon. Deze twee energiebronnen zorgen er samen voor dat dit huis CO2 neutraal is en dat dit het eerste echt passief huis is in België.

Aarde en zon, vrouwelijk en mannelijk. Ook in de menselijke energiehuishouding is het belangrijk dat beide energieën samenkomen. En ook dit zorgt voor vernieuwende manieren van omgaan met mensen en dingen.
Vroeger was ons doen en laten vooral gebaseerd op ‘moeten’, op aanpassen aan wat van buitenaf werd verwacht. Je was een goede gelovige als je de regels van de kerk onderhield. Je was een braaf kind als je gehoorzaamde aan je ouders. Je was geslaagd op je werk als je een loyale medewerker was. De gevestigde orde stond centraal. Regels van buitenaf waren de norm. Het leven werd gestuurd. Het mannelijke was dominant.

Hierop is reactie gekomen. Het ‘moeten’ maakte stilaan plaats voor het ‘zijn’. Nieuwe waarden werden verinnerlijkt en gaven het leven een nieuwe kleur en betekenis. Leren voelen, zorgen voor jezelf, je grenzen leren bewaken, neen durven zeggen, zoeken naar de betekenis van wat je overkomt, trouw worden aan wie je bent en daartoe een innerlijke spirituele weg gaan, … werden de uitdagingen. Verbondenheid voelen met anderen werd een spiritueel kapitaal. Mensen kwamen hierdoor in verbinding met hun hart. Het was vaak een proces in de stilte, in een veilige omgeving, los van de buitenwereld. Het leven buiten en het leven binnen waren echter vaak nog gescheiden werkelijkheden. En de innerlijke strijd tussen het ‘moeten’ en het ‘zijn’ vroeg veel energie. Ook binnen relaties, families en werkomgeving was er vaak onbegrip en misverstand. Je kan het zien als een clash tussen de mannelijke en de vrouwelijke waarden.

Nu daagt stilaan een nieuwe tijd. De integratie van die beide polen is aan de orde. Het hart en het hoofd, het voelen en het denken worden meer en meer gezien als samenspelende elementen om tot een vol leven te komen. Om constructief in het leven te staan is het belangrijk dat wat leeft in het hart met de wil te verbinden. Wat van binnenuit is gerijpt, kan nu naar de buitenwereld worden gebracht, in relaties en in het werkveld. Het mannelijke en het vrouwelijke in ons zijn energieën die verlangen één te worden. Van hieruit kan een nieuwe dynamiek ontstaan die leidt naar persoonlijke en maatschappelijke vernieuwing.
Wij worden ons er meer en meer bewust van dat we scheppers zijn, bedoeld om wat we voelen in ons hart ook eerlijk naar buiten te brengen. In wat we zeggen, doen en laten, manifesteren we wie we zijn. Vanuit verbondenheid met de bron kunnen we het leven richting geven. We worden niet langer gestuurd, we kunnen zelf sturen en verandering bewerkstelligen. Het is soms nog zoeken naar een goed evenwicht: te veel wilskracht kan je uit de verbinding met de bron halen; te veel emoties kunnen je daadkracht wegnemen.

Het is nu het moment om ons klaar te maken, zodat dit proces zich in ons kan voltrekken. Zorg voor het fysieke is hierin belangrijk. Vele mensen voelen hoe belangrijk het is het lichaam te zuiveren, voldoende rust te nemen en eenvoud te betrachten.
Ik wens het je van harte toe voor deze vakantie!

Kristin
Juni 2013