2017 was een intens jaar. Het La Verna-huis kreeg vorm en ons aanbod groeide. La Verna blijft voor velen een plek van vreugde en inspiratie. Het is een oase in de stad.
Ook het tijdschrift werd vernieuwd. Een groepje vrijwilligers maakt er telkens opnieuw een pareltje van.

2018 daagt ons uit om creatief, dynamisch en trouw aan onze missie de inhoudelijke werking verder in te vullen en te verdiepen. Deze tijd vraagt meer dan ooit om hoopvolle tekenen.

We kunnen onze werking slechts verderzetten dankzij de steun van onze leden. We zijn de mensen die jaar na jaar hun lidgeld betalen en de leden die ons een extra steuntje geven heel dankbaar.
Als je lid bent, krijg je een korting op de activiteiten.

Het lidgeld is 25 euro.
Je kan ons extra steunen door een hoger bedrag te storten.


Schenk een origineel cadeau!

Je kan een abonnement op ons tijdschrift schenken. Dan schrijf je 25 euro over met vermelding ‘cadeau-abonnement 2018’ en de naam en het adres van degene voor wie het is bestemd.

Of je kan een geschenkbon geven aan iemand uit je familie- of vriendenkring, waarmee hij of zij kan deelnemen aan een activiteit naar keuze.

Rekeningnummer vzw La Verna
Sint-Antoniuskaai 9A, 9000 Gent
BE71 5230 8074 2269 – TRIOBEBB
Vermeld: ‘lidgeld 2017’, ‘steunend lid’, ‘cadeau-abonnement’ of ‘geschenkbon’.

Opgelet: wij kunnen geen fiscaal attest afleveren, maar wel een factuur.

Klik hier om je in te schrijven  voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Wie liever geen lidgeld meer betaalt en het tijdschrift dus niet meer wenst te ontvangen, kan dit laten weten aan Claudine: claudine@laverna.be.