Datum en tijd
02/11/2018 - 03/11/2018
Hele dag

Waar?
Oude abdij Drongen


Inspiratiedagen, 2-3 november 2018
Oude Abdij Drongen

Het Latijnse gezegde ‘Mens sana in corpore sano’, ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, is vandaag de dag relevanter dan ooit. Er zijn wellicht nog nooit zoveel artikels en boeken als nu verschenen over het mentale en fysieke welbevinden, en het belang ervan.

Tegelijk is er een explosieve toename van lichamelijke klachten zonder onderliggende fysische oorzaak. Veel mensen lijden aan vermoeidheid, allergieën, aantasting van hun immuunsysteem, of hebben last van chronische pijn zoals rugpijn, hoofdpijn, spierpijn. Ondanks de grote medische vooruitgang is er geen uitleg of oplossing voor.
Ook psychisch zijn we aan een grens gekomen. Verschijnselen van burn-out of aanhoudende stress nemen toe. Soms gaat het zover dat mensen twijfelen aan de zin van hun leven. Vanwaar komt deze psychische druk? In welke wereld leven wij? En kan er iets aan gedaan worden?

Tijdens deze tweedaagse nemen we deze vragen onder de loep. Wat is gezond leven? Hoe beïnvloedt onze geest ons lichaam? In hoeverre drukt ons lichaam een stempel op onze gevoelens en ons gedrag? Hoe subtiel is de wisselwerking tussen onze geestelijke gezondheid en ons lichamelijk welzijn?

Verschillende sprekers zullen dit thema belichten, elk vanuit een eigen invalshoek. Eerst komt de oorsprong van het westers dualisme tussen geest en lichaam aan bod. We kijken ook naar wat onze ziekte ons komt vertellen. ’s Avonds worden we meegenomen in een muziek en klankbad. De tweede dag focussen we op onderliggende maatschappelijke krachten die onze gezondheid en de kijk erop bepalen. Er worden hulpmiddelen aangereikt om geest en lichaam in balans te brengen. We gaan ook in gesprek met de sprekers en met elkaar.

Het zullen dagen zijn van ongedwongen samenzijn, kennis en inspiratie opdoen, mensen ontmoeten, van gedachten wisselen, genieten van je kamer en van de omringende tuin, … Kortom, een gelegenheid om hoofd, hart en lichaam te voeden.

Anders dan de vorige jaren kiezen we dit jaar voor een tweedaagse die enkel als geheel te volgen is. Je kan kiezen of je blijft slapen in de abdij of thuis.

LET OP! Om organisatorische redenen is het nodig om tijdig in te schrijven: zie verder bij praktische info.

Programma

VRIJDAG 2 NOVEMBER

Namiddag

14 u. – 15.45 u.: Els Janssens
‘Verschillende interpretaties van het lichaam: van dualisme naar eenheid’

Aan de hand van de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht bekijken we welke verschillende verhoudingen tot het lichaam zich in verschillende culturen ontwikkeld hebben. We gaan na hoe in de westerse levensinterpretatie het dualisme tussen geest en lichaam, tussen God en wereld, tussen denken en voelen gegroeid is. Daarnaast staan we stil bij enkele tradities uit het Verre Oosten die vanuit een eenheid vertrekken. In het taoïsme staat het vertrouwen in het natuurlijke en het lichaam centraal. De chakraleer toont ons hoe spirituele ontplooiing zich in en via de verschillende plaatsen in het lichaam voltrekt. Ook in de yogatraditie verloopt de weg naar verlichting via het lichaam. We laten ons door deze inzichten inspireren om de wijsheid en de heiligheid van ons lichaam te (her)ontdekken en het van binnenuit in te voelen en te doorstralen. Als we de vormen bekijken is er afgescheidenheid; alleen in de innerlijke ervaring is er eenheid.

Els Janssens (1968) deed artistieke, literaire en filosofische studies. De rode draad hierin is de ontroering door het leven en het doorgeven hiervan. Toen ze in 2002 Ulrich Libbrecht (1928-2017) ontmoette, ontdekte ze voor het eerst een filosofie waarin de verschillende aspecten die ze ervaren had, evenwaardig samenkwamen: natuur, rationeel begrijpen en mystiek ervaren. Dit leidde tot een intense samenwerking en tot het verder uitdragen van zijn gedachtegoed. Els Janssens is als docente verbonden aan LUCA School of Arts (Lemmensinstituut), aan de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen en is voorzitster van het Libbrechtgenootschap. Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze ‘Filosofie zonder grenzen’ (2016).

16.15 u. – 18 u.: Adriaan van Zelst
‘Je lichaam ziet je graag en probeert je via je ziekte iets te vertellen’

Velen stellen zich de vraag wat ze hier op aarde komen doen en waarom de ene het zo gemakkelijk heeft en de andere zo moeilijk. Zeker als je getroffen wordt door ziekte kunnen vragen rijzen omtrent de betekenis.
Eén van de middelen om hier inzicht in te krijgen is het begrijpen van de taal van het Universum, namelijk de symbolentaal. Heel het Universum spreekt tot ons in symbolieken. Alles kan wetenschappelijk, letterlijk, maar ook symbolisch worden bekeken. Denken we maar aan de symboliek van onze erfelijke kenmerken, onze geboorte, onze ziektegeschiedenis.
Deze voordracht zal hierin inzicht geven. Er zal ook plaats zijn voor vragen, zodat de ziekten die jou interesseren aan bod kunnen komen.

Adriaan van Zelst (1942) heeft steeds op twee sporen geleefd. Meer dan dertig jaar werkte hij in het bedrijfsleven. Eind 1999 ging hij op pensioen als Algemeen Directeur KBC en Voorzitter van het Crisiscomité KBC. Ook werkt hij al meer dan 40 jaar als therapeut en coach voor particulieren, bedrijfsleiders en groepen. Hij is oprichter-directeur van het ‘Centrum voor Bewustzijnsgroei Kosmadrileen’. Hij gaf talrijke voordrachten, cursussen en workshops over bewustzijnsgroei, kosmische wetten, de symbolentaal en andere esoterische onderwerpen.

Avond

20 u. – 21.30 u.: Steven Vrancken
‘Via muziek en speelse nieuwsgierigheid naar authentieke zelfexpressie’

“Winter 2001, Montréal, Canada, op kot om mijn thesis in de communicatiewetenschappen af te werken. Depressief en uitgeput van het (voor mij) creativiteitsdodende universitair systeem ging ik achter de piano van mijn huisgenoot zitten. Uit pure verveling en op goed geluk drukte ik, voor de eerste keer in mijn leven, een pianotoets in. Als klein kind had ik ooit kort muziekschool gevolgd, maar de prestatiedruk kraakte mij totaal. Gebuisd en zwaar ontgoocheld geloofde ik nooit nog een instrument te kunnen bespelen. Maar daar zat ik dan, zoveel jaren later, achter een piano. Het kon me niet schelen of ik vals speelde of niet. Ik luisterde enkel, in stilte. En voor ik het wist, was er een eerste melodietje geboren, eentje van vier noten dat zich altijd herhaalde. De innerlijke rust die dat in mij teweegbracht, was fenomenaal. Zo’n gigantisch groots moment! Mijn gevoel verklankte zich, letterlijk. Het deed mijn zwaarwichtige gedachten, zelftwijfels en levensangst oplossen in de onschuld van prille muziek die daar het daglicht ‘hoorde’. Duizenden ‘baby-stapjes’ en bijna acht jaar later gaf ik mijn eerste pianoconcert, dat toen zo warm werd ontvangen dat dit is wat ik nu nog doe. Met daarnaast mijn passie voor voice yoga workshops, waar ik anderen inspireer om de stilte van een steeds groter wordende innerlijke rust, als springplank naar authentieke zelfexpressie te leren zien.”

Steven Vrancken (1978). Na een professioneel parcours als (straat)theater artiest, acteur en performer startte Steven zijn muzikale carrière (minimal classical crossover). In de zomer van 2017 crowdfundde hij succesvol zijn derde album. In zijn voice yoga workshops geeft hij zijn inspiratie overvloedig door. Info muziek: stevenvrancken.com /// info workshops: www.voiceyoga.one

ZATERDAG 3 NOVEMBER

Voormiddag

9.30 u. – 10.15 u. ‘Je gezondheid: een levensles?’

We staan stil bij de vraag hoe je gezondheidsgeschiedenis een levensles is en hoe ze je leven heeft beïnvloed.

10.30 u. – 12.30 u.: Chris Lenaerts
‘Hyperventilatie ontkracht. Bevrijd jezelf van perfectionisme, chronische spanning en stress gerelateerde klachten’

Hyperventilatie (HV) wil letterlijk zeggen: ‘over-ademen’. Bij acute hyperventilatie is dit heel uitgesproken en onverwacht, bij chronische eerder onopvallend, maar wel voortdurend. Deze verkeerde, heel subtiele en meestal onbewuste ademhaling is een reactie op allerlei onderliggende spanningen, angsten, verdringingen en frustraties. HV is geen ziekte en evenmin het gevolg van zwakte, aanstellerij of overbezorgdheid voor zichzelf. Integendeel, het is een angst- en spanningssyndroom dat het gevolg is van een te grote, meestal langdurige belasting op het individu. Hyperventilatieklachten zijn de ultieme roep van ‘het ware ik’ om de roofbouw op lichaam en geest een halt toe te roepen. Prestatiegerichtheid, perfectie en de macht van de sociale beïnvloeding sluipen als het ware onzichtbaar in onze geesten binnen en zijn zeker HV-uitlokkers. Vooral pubers en jongvolwassenen zijn hier vaak de grootste slachtoffers van. HV is een vriend – hoe moeilijk dit aanvankelijk ook te begrijpen is – die jou wil beschermen.

Chris Lenaerts (1953) is kinesitherapeut en auteur van verschillende boeken over hyperventilatie en slaapproblematiek. Zij is gastdocent aan de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Universiteit Gent, aan de katholieke Universiteit Leuven en het nascholingsinstituut SmartEducation. Zij heeft al 43 jaar een privépraktijk in Antwerpen (Deurne). Ze geeft ook geregeld voordrachten. Haar boeken en begeleidende therapie zijn gericht op het aannemen van een positieve, realistische en gematigde levenshouding om het evenwicht in lichaam en geest te herstellen. Met haar boeken zette ze het onderschatte probleem van HV op de kaart in Vlaanderen en Nederland. ‘Hyperventilatie ontkracht’ werd in 2017 uitgegeven door uitgeverij Lannoo en is nu in de vierde druk.

Namiddag

14 u. – 15.30 u.: Bert Cools
‘Voeding als compensatie’

‘In onze westerse wereld hebben we vaak de luxe om te kunnen kiezen wat we eten, hoeveel en wanneer we willen. Dat brengt met zich mee dat er meer gegeten wordt dan noodzakelijk is om te overleven. Snoep, chocola en andere zoetigheden gaan vlotjes in de mond. Ook alcohol stroomt vlotjes en druggebruik is stevig aanwezig. Overvoeding is dan ook een vaak voorkomend probleem, met de gekende problematiek als gevolg.
Hoe komt het toch dat de mens het niet kan laten om zich te “vullen” met voedsel? In deze lezing zullen we de mechanismen van het ontstaan van compensatiegedrag ontrafelen en het in een groter geheel kaderen. We onderzoeken menselijke reactiepatronen en de gevolgen er van. Er zullen ook tips aangereikt worden om hier geleidelijk aan anders leren mee om te gaan’.

Bert Cools (1967) werkte als verpleegkundige op de afdeling Intensieve Zorgen in het U.Z. Leuven en daarna als docent in een school voor verpleegkunde te Leuven. Een innerlijk gemis en de confrontatie met de uitdagingen op zijn levensweg deed hem op zoek gaan naar het ware weten. Vanuit verwondering en een groot enthousiasme begon hij bruggen te bouwen tussen eeuwenoude wijsheden, universele wetmatigheden, nieuwe verhalen uit de hedendaagse wetenschap en de innerlijke voelwereld. Hieruit verscheen een universele visie op het leven en mens-zijn. Als coach en docent begeleidt hij op een vernieuwende manier particulieren, groepen en organisaties naar meer inzicht in het leven. Info: www.bertcools.be

16 u. – 17 u.: Afronding van de tweedaagse

Praktisch & prijzen

Wanneer:
Van vrijdag 2 november om 12.30 u. (aankomst tussen 11.30 u. en 12 u.) tot zaterdag 3 november om 17 u.
Waar:
Oude Abdij Drongen’, Drongenplein 26-27, 9031 Drongen
Bijdrage:
De prijs omvat het inhoudelijk programma en het volpension (2 middagmalen, 1 avondmaal en 2 x koffie en thee), al dan niet met overnachting.
Met overnachting en ontbijt
– in een eenpersoonskamer: € 170 (leden) en € 180 (niet-leden)
– in een tweepersoonskamer: € 160 (leden) en € 170 (niet-leden)
Zonder overnachting en ontbijt: € 140 (leden) en € 150 (niet-leden)
Indien de prijs een hinderpaal is om deel te nemen kan je een vermindering vragen door te mailen naar kristin@laverna.be
Info:
– Breng een (yoga)matje mee voor de avondactiviteit. Laat weten indien je niet over een matje beschikt.
– Handdoeken breng je zelf mee.
– Een lakenpakket kan je zelf meebrengen of huren voor € 8,5 (samen met je inschrijving te betalen).
Inschrijven:
Wie wenst te overnachten moet inschrijven vóór maandag 1 oktober. Wie later inschrijft, is niet zeker van een plaats. Wie niet overnacht, kan inschrijven tot 15 oktober.
Vermeld bij je inschrijving ‘Inspiratiedagen 2018’ en laat weten:
– of je wenst te overnachten,
– of je vegetarische maaltijden of dieetmaaltijden wenst,
– of je een lakenpakket wil huren,
– of je een matje kan meebrengen,
– of je lid bent van La Verna (wie het niet zeker weet kan informeren bij Claudine Bonne).
Klik hier voor meer info.