Datum en tijd
02/11/2020 - 03/11/2020
Hele dag

Waar?
Diocesaan Centrum Groenhove


Inspiratiedagen, 2-3 november 2020
Groenhove, Torhout

Het thema van de jaarlijkse inspiratiedagen ontstaat meestal organisch. Het thema van het ene jaar roept het volgende op. Vorig jaar was het thema ‘Relaties en de zoektocht naar geluk’. De persoonlijke zoektocht en het individuele welbevinden stonden op de voorgrond.
Het is mijn diepste overtuiging dat persoonlijke en maatschappelijke transformatie hand in hand gaan. Het persoonlijk groeiproces vormt als het ware de basis voor diepgaande maatschappelijke veranderingen en heeft een impact heeft op het geheel.
Toch voelde ik de nood om dit jaar het maatschappelijke als uitgangspunt te nemen. En toen ik boekje van Joke Hermsen ‘Het tij keren’ in handen kreeg en daarin las over ‘Amor Mundi’, een term ontleend aan Hannah Arend, wist ik: dit wordt het thema voor 2020. AMOR MUNDI. LIEFDE VOOR DE WERELD.

De wereld heeft onze liefde meer dan ooit nodig, wil ze een heilzame plek worden voor iedereen die er deel van uitmaakt. Het is nodig dat wat in en tussen mensen aan moois en aan liefde leeft ook vorm krijgt in de buitenwereld, in het maatschappelijk weefsel. Omgekeerd zullen we onze eigen plek beter kunnen innemen als we ons ingebed weten in een groter menswaardig maatschappelijk kader.

En kijk, met de coronacrisis zitten we volop in dit maatschappelijke debat. En is het thema actueler dan ooit. Wat zijn de bouwstenen van de huidige maatschappij? Beantwoorden ze nog aan wat goed is voor mens en samenleving? Welke zijn de uitdagingen waar we voor staan? Wat betekenen ze voor onze persoonlijke groei? En hoe kunnen we bijdragen?

We hebben sprekers en zangers uitgenodigd die staan voor hoop en durf. Hoop op een wereld van vreugde, schoonheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, zorg voor de planeet… Durf omdat ze leven vanuit hun eigen bezieling en ons daardoor de weg tonen naar hoe ieder van ons een geschenk voor de wereld kan zijn.

De weg naar verandering zal er één van liefde zijn. Het is een weg die niet zonder slag of stoot kan gerealiseerd worden. Op deze weg liggen conflicten gezaaid waar we door zullen moeten gaan. Omgaan met verschillen is moeilijk en houdt tegelijk een kans in. Je weg naar binnen gaan, naar je liefdesbron, en van daaruit zeggen wat je te zeggen hebt, doen wat je te doen hebt, zijn nodige en krachtige uitdagingen, zowel persoonlijk als maatschappelijk.

De wereld wordt pas menselijk als ze het voorwerp van onze aandacht, betrokkenheid en gesprek is.
Als we ons uit frustratie, tijdgebrek of onverschilligheid van de openbare wereld afkeren,
dreigt er een vorm van wereldloosheid die kan uitmonden in barbarij.
Hannah Arendt

WE KIEZEN DIT JAAR OPNIEUW HET DIOCESAAN CENTRUM GROENHOVE IN TORHOUT ALS VERBLIJFPLAATS WEGENS HUN GASTVRIJHEID, HUN PRACHTIG AUDITORIUM MET ERBIJ HOREND DE HEERLIJKE ONTMOETINGSRUIMTE EN OMWILLE VAN DE OMGEVING: HET GROENHOVEBOS IS EEN GEMENGD LOOFBOS VAN 100 HECTARE, EEN IDEALE PLEK OM TE GENIETEN VAN DE NATUUR EN TUSSENDOOR TE ONTSPANNEN.

Programma

Maandag 2 NOVEMBER

Voormiddag
Jan Mertens: ‘Over dromen die pijn doen, de aarde die jouw verzet voelt en de tranen van de zee’.

Onze liefde voor de wereld is een moeilijke en tegelijk onontkoombare liefde. Als mens heb je je, in elke tijd, te verhouden tot de wereld. In een cultuur die heel erg aanzet tot je terugtrekken uit de wereld door die wereld tot een product te maken, in een economisch systeem dat ons zegt dat we oneindige behoeften hebben en in tijd waarin de ecologische crisis acuut is, stelt de vraag naar de amor mundi zich in alle scherpte.
Als je probeert toe te laten hoe diepgaand de crisis werkelijk is, moet je jezelf in vraag durven stellen, en dat is moeilijk. Het is beangstigend om de omvang van de natuurvernietiging, die zich uit als een rechtvaardigheidscrisis, toe te laten. Het lijkt verleidelijk om je terug te trekken, in een cynisme dat de wereld ver weg houdt. Het is een keuze om geraakt te worden door de pijn en het verdriet van de wereld. De pijn van het onrecht, het verdriet van de natuur. Liefde betekent zo ook handelen, in de echte wereld. In het besef dat er weinig redenen zijn tot optimisme, maar alle redenen voor hoop, kun je vrede vinden.

Jan Mertens (1965) studeerde Germaanse filologie en woont in Leuven. Hij werkt als ambtenaar voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Hij is daarnaast onder meer actief bij Groen, Oikos en Waerbeke. Hij is ook columnist bij MO*. Maatschappelijk engagement vanuit een ecologische inspiratie is een groene draad door zijn hele actieve leven. Hij zoekt de balans tussen actieve politiek, fundamenteel nadenken en ecologische spiritualiteit. Het idee van ‘actieve hoop’ is een mooi concept om dat zoeken te omvatten. Hij schrijft persoonlijke verhalen en bespreekt boeken op zijn eigen blog. Een van de centrale thema’s in zijn publicaties is ‘de vrijheid van grenzen’. Regel-matig geeft hij lezingen over ecologische thema’s.

Namiddag
Stefan Van Meirhaeghe: ‘De vurige kiem van mededogen in elk van ons’

Als mens leggen we doorheen de tijden een weg af van steeds diepere versmelting met onze ingeboren werkelijkheid. Iedere mens kent het woord liefde en heeft er een begrip van. Als de geest tot rust komt en de verlangens naar de stof steeds meer inwaarts gericht worden, rest ons de wens om steeds meer lief te mogen hebben. We worden aangetrokken door de magneet van ons eigen hart, een vurige kiem van mededogen die zich wenst te openbaren. De universele Christus en Boeddha in elk geschapen iets, het planetair Christusvuur.

Stefan Van Meirhaeghe (1986) was van kindsbeen aangetrokken tot de innerlijke zijde van het leven. Een brandend verlangen naar een contact met de geestelijke werkelijkheid is de drijvende kracht achter zijn levensloop. Hij wenst vanuit zijn ervaring een bijdrage te leveren aan zij die zich aangezogen voelen tot een verdieping in de ziel en de liefdevolle vurigheid van het hogere zelf. Stefan geeft les in de esoterische wijsheden en meditatie en heeft een achtergrond als arts.

Avond
Erica Nap & Marcel Verheugd: Meezingconcert: ‘Samen is de weg naar één’.

Zingen is een bezigheid die geen praktisch maar wel een spiritueel doel dient. In vrijwel alle wereldreligies en spirituele stromingen neemt samen zingen een wezenlijke plaats in. Het is proeven van de vreugde en schoonheid van het leven, het is samenkomen voorbij het fysieke en raken aan dat wat altijd is maar in de dagelijkse gang van het leven zo vaak over het hoofd gezien; het samen dat de waarheid is over ons. Voorbij taalbarrières, voorbij fysieke grenzen en voorbij nationale en religieuze beperkingen, is het de taal van de muziek die ons allen verbindt.
Daar waar ieder zijn stem toevoegt aan het geheel ontstaat een nieuwe werkelijkheid waarin vreugde de grondtoon zingt. Deze avond nemen Erica Nap en Marcel Verheugd ons mee naar die plek. Zij zingen hun eigen doorleefde nummers en zullen ons uitnodigen onze stem vrijuit te laten meeklinken.

Erica Nap (1970) is stembevrijder, biodanza-docent en singer-songwriter. Haar grote liefde voor muziek, de menselijke stem en samen zingen bracht haar op het pad van koormuziek, mantrazang en stembevrijding. Zij is inspirator van haar eigen school voor Vrije Zelfexpressie en laat zich in haar werk en muziek inspireren door bronnen als Boeddhisme, Hindoeïsme, Advaita Vedanta en Een Cursus in Wonderen.
Marcel Verheugd (1967) is muzikant, singer-songwriter en Zen-liefhebber. Hij zoekt in zijn muziek en zijn leven steeds naar de verdieping en verrijking die sensitieve aandacht brengt. Hij vindt de schoonheid van het leven en van de muziek in de verfijning, de verstilling en totale aanwezigheid in wat is. Met zijn prachtige gitaarklanken en zijn warme stem neemt hij zijn publiek hierin mee.
Dinsdag 3 NOVEMBER

Voormiddag
Krist Pauwels: Hoe vind je de wereld in jezelf?

Ondernemen en communiceren zijn twee sleutelwoorden in het leven van Krist Pauwels. Weten wie je bent, dat consequent tonen en leren uit de reacties die je krijgt: zo bouw je waardevolle relaties uit waarin je elkaar alleen maar beter maakt. Vanuit dit principe werkt en leeft Krist Pauwels. En dit zowel in zijn gezin als in zijn bedrijf als in zijn engagementen.
Hij gaat ervan uit dat dat er bij elke persoon individueel een shift nodig is om nieuwe veerkracht te vinden, zodat je jezelf kan innoveren. Maar daarvoor moet je wel je eigen innerlijke systeem onder de loep leggen. Als je je innerlijke wereld met open blik durft te betreden en kritisch naar jezelf durft te kijken kan je keuzes maken die echt bij je passen.

Krist Pauwels (1971) is medeoprichter en partner bij het communicatiebureau choco. Hij is spreker voor bedrijven en overheden en ook een van de drijvende krachten achter ‘Organisation of the Future’, een netwerk van ondernemers (met o.a. Toon Bossuyt, Wouter Torfs en Frans Colruyt) die samen zoeken naar nieuwe manieren van werken en leven.
Hoe houd je als werkgever of werknemer het hoofd boven water in werkcontexten waarin de druk alleen maar lijkt toe te nemen? Welke middelen hebben we om zelf een verschil te maken en een werk- en leefwereld te bouwen waarin we onszelf en elkaar zuurstof geven. Krist Pauwels vertelt vanuit zijn ervaringen als organisatiecoach over de kracht van kwetsbaarheid en leiderschap vanuit het hart.
Hij gaf ondermeer volgende boeken uit: De Menseneconomie (2011), Uw werk en/of uw leven (2016), Haal meer uit jezelf (2017), Verdien (meer) dan geld (2018), Hoe overleef je de gezinsjungle (2020) en ‘Eerste Hulp bij Crisis’ (2020). www.choco.coop / www.ootf.be

In ‘Hoe overleef ik de gezinsjungle’ maakt Krist een scherpe analyse van de jungle die het gezin en de familie kunnen zijn. Met sterk onderbouwde argumenten vertelt hij waarom het doorknippen van de navelstreng met het gezin waarin je bent opgegroeid belangrijk is en geeft hij aan hoe je dat doet. Want je mentaal en emotioneel losmaken betekent niet dat je ervan moet weglopen. Zelfs integendeel.

In ‘Eerste Hulp bij Crisis’ zoekt Krist uit hoe crises echt ontstaan. Als er een crisis in je leven komt, geeft die je een keuze: je kan je verliezen in de chaos ervan, of je kan de kansen benutten die ze je biedt. In zijn boek kiest Krist resoluut voor de laatste optie. En stelt een weg voor die mensen, organisaties en de samenleving helpt een crisis te vermijden of – als ze zich toch voordoet – duurzaam aan te pakken. Het is een weg die zuurstof geeft en die je toelaat jezelf en het leven compleet anders dan voorheen te bekijken.

Praktisch

Wanneer: Vanaf zondag 1 november (aankomst tussen 18.30 u. en 20.30 u.)
of maandag 2 november (aankomst tussen 8.30 u. en 9.30 u.) tot dinsdag 3 november na het middagmaal.
Het inhoudelijk programma start op maandag 2 november om 10 u.
Waar: Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout.
Bijdrage: De prijs omvat het volledig inhoudelijk pakket en het verblijf.
(2 middagmalen, het avondmaal, koffie en thee, en al of niet 1 of 2 overnachting(en) met ontbijt).
Voor wie op zondag aankomt:
Met 2 overnachtingen en ontbijt:
– In een eenpersoonskamer: € 215 (leden) en € 225 (niet-leden)
– In een tweepersoonskamer: € 200 (leden) en € 210 (niet-leden)
Voor wie op maandag aankomt:
Met 1 overnachting en ontbijt
– In een eenpersoonskamer: € 180 (leden) en € 190 (niet-leden)
– In een tweepersoonskamer: € 170 (leden) en € 180 (niet-leden)
Voor wie niet blijft slapen
€ 140 (leden) en € 150 (niet-leden)
Info:
– Lakens zijn inbegrepen in de prijs. Handdoeken breng je zelf mee.
– Inschrijven kan tot 20 oktober
Inschrijven:
Klik hier en vermeld bij je inschrijving ‘Inspiratiedagen 2020’:
– of je wenst te overnachten, en indien ja: 1 of 2 overnachtingen
– of je vegetarische of dieetmaaltijden wenst.
– of je lid bent van La Verna (wie het niet zeker weet kan informeren bij Claudine via claudine@laverna.be).