Datum en tijd
15/10/2017
10:45 - 12:15

Waar?
Cultuurkapel


Maandelijkse verdiepings- en ontmoetingsmomenten

Liesbet Burvenich: ‘We namen tijd om er drie maanden tussenuit te knijpen, naar de zon, met elkaar. Jef, onze drie kinderen en ik. Ik ga op reis en ik neem mee: een ticket naar Bangkok, de reservatie voor onze eerste drie dagen in een hotelletje in Kanchanaburi en het vertrouwen dat de rest van de reis zich wel zou ontvouwen. Wat het is geworden, en wat er nog overblijft van dat avontuur in ons leven hier terug thuis: daarover kom ik graag getuigen in de viering van 15 oktober.


Als beweging voor bewustzijn, inspiratie en verbondenheid komen we graag samen rond inspirerende thema’s waarover we van gedachten kunnen wisselen.

Vanuit ‘ons ware zijn’

We gaan ervan uit dat ieders leven waardevol is, ongeacht of het succesvol is of moeilijk, gekwetst, verstoord of zelfs mislukt lijkt. We zijn er ook van overtuigd dat niet alleen de mens, maar al wat leeft waarde heeft en tot zijn bestemming wil komen. Vanuit die grondhouding trachten we ons tijdens de vieringen te verbinden met elkaar en met ‘ons ware zijn’.

Een universele spiritualiteit

We geloven dat mensen verlangen naar liefde, waarachtigheid en schoonheid, en willen groeien in medemenselijkheid. De verschillende spirituele tradities kunnen hiertoe een bron van inspiratie zijn. Wie zoekend en met een open geest op weg gaat, kan ervaren wat alle religies en levensbeschouwingen verenigt. We staan open voor alles wat een mens innerlijk kan voeden en voor de ervaring van mensen als bron van weten.

Een sacrale tijd en ruimte

We trachten een sacrale tijd en ruimte te scheppen, waarin we kunnen beleven dat het leven meer is dan de materiële werkelijkheid. We willen stilstaan bij die andere onzichtbare werkelijkheid die ons roept en draagt, en er kracht uit putten om ons leven te bezielen. Dit doen we via inspirerende verhalen, beschouwingen, meditatie, gedichten, muziek, liederen en dans.

Praktische afspraken

Elke derde zondag van de maand komen we samen in de cultuurkapel Sint-Vincent, Sint-Antoniuskaai 10, 9000 Gent. De viering begint om 10.45 u. stipt.
Voor de kinderen voorzien we een apart samenzijn.
Na de viering kan samen worden gegeten.

het leven vieren