Datum en tijd
19/02/2017
10:45 - 12:15

Waar?
Cultuurkapel


Maandelijkse verdiepings- en ontmoetingsmomenten

Myriam Vuylsteke brengt een getuigenis over de schoonheid van het leven. Zij blijft ja zeggen tegen het leven, wat er ook gebeurt. Voor haar betekende dit dat ze haar geliefde, haar zielsverwant moest loslaten. Na een bewust doorleefd ziekteproces ging hij in alle schoonheid over naar het licht. De heling van dit rouwproces bracht haar bij de essentie van het leven, namelijk de liefde voor al wat is, de wil om er getuige van te zijn en die liefde door te geven. Echte liefde reikt over de dood heen naar het licht, naar de overkant.


Als beweging voor bewustzijn, inspiratie en verbondenheid komen we graag samen rond inspirerende thema’s waarover we van gedachten kunnen wisselen.

Vanuit ‘ons ware zijn’

We gaan ervan uit dat ieders leven waardevol is, ongeacht of het succesvol is of moeilijk, gekwetst, verstoord of zelfs mislukt lijkt. We zijn er ook van overtuigd dat niet alleen de mens, maar al wat leeft waarde heeft en tot zijn bestemming wil komen. Vanuit die grondhouding trachten we ons tijdens de vieringen te verbinden met elkaar en met ‘ons ware zijn’.

Een universele spiritualiteit

We geloven dat mensen verlangen naar liefde, waarachtigheid en schoonheid, en willen groeien in medemenselijkheid. De verschillende spirituele tradities kunnen hiertoe een bron van inspiratie zijn. Wie zoekend en met een open geest op weg gaat, kan ervaren wat alle religies en levensbeschouwingen verenigt. We staan open voor alles wat een mens innerlijk kan voeden en voor de ervaring van mensen als bron van weten.

Een sacrale tijd en ruimte

We trachten een sacrale tijd en ruimte te scheppen, waarin we kunnen beleven dat het leven meer is dan de materiële werkelijkheid. We willen stilstaan bij die andere onzichtbare werkelijkheid die ons roept en draagt, en er kracht uit putten om ons leven te bezielen. Dit doen we via inspirerende verhalen, beschouwingen, meditatie, gedichten, muziek, liederen en dans.

Praktische afspraken

Elke derde zondag van de maand komen we samen in de cultuurkapel Sint-Vincent, Sint-Antoniuskaai 10, 9000 Gent. De viering begint om 10.45 u. stipt.
Voor de kinderen voorzien we een apart samenzijn.
Na de viering kan er samen worden gegeten.

het leven vieren