Datum en tijd
18/06/2017
10:45 - 12:15

Waar?
Cultuurkapel


Sandra Van den Meersche getuigt over haar levensverhaal. Ze kreeg kanker en een BDE (Bijna Dood Ervaring).  Deze BDE maakte een dieper weten wakker. Haar zoektocht naar ‘Wie ben ik?’ begon. Een reis naar binnen  bracht delen, die nog niet met liefde belicht waren, aan de oppervlakte. Met ups en downs, maar met een diep weten zei Sandra volledig JA aan het leven. Onder lagen die zich ont-wikkelden vond ze een allesomvattende stilte, rustend in zichzelf. Haar levenspad is een verhaal waarin elk deel, leuk of niet leuk, bijdraagt aan het proces van wakker worden.


Maandelijkse verdiepings- en ontmoetingsmomenten

Als beweging voor bewustzijn, inspiratie en verbondenheid komen we graag samen rond inspirerende thema’s waarover we van gedachten kunnen wisselen.

Vanuit ‘ons ware zijn’

We gaan ervan uit dat ieders leven waardevol is, ongeacht of het succesvol is of moeilijk, gekwetst, verstoord of zelfs mislukt lijkt. We zijn er ook van overtuigd dat niet alleen de mens, maar al wat leeft waarde heeft en tot zijn bestemming wil komen. Vanuit die grondhouding trachten we ons tijdens de vieringen te verbinden met elkaar en met ‘ons ware zijn’.

Een universele spiritualiteit

We geloven dat mensen verlangen naar liefde, waarachtigheid en schoonheid, en willen groeien in medemenselijkheid. De verschillende spirituele tradities kunnen hiertoe een bron van inspiratie zijn. Wie zoekend en met een open geest op weg gaat, kan ervaren wat alle religies en levensbeschouwingen verenigt. We staan open voor alles wat een mens innerlijk kan voeden en voor de ervaring van mensen als bron van weten.

Een sacrale tijd en ruimte

We trachten een sacrale tijd en ruimte te scheppen, waarin we kunnen beleven dat het leven meer is dan de materiële werkelijkheid. We willen stilstaan bij die andere onzichtbare werkelijkheid die ons roept en draagt, en er kracht uit putten om ons leven te bezielen. Dit doen we via inspirerende verhalen, beschouwingen, meditatie, gedichten, muziek, liederen en dans.

Praktische afspraken

Elke derde zondag van de maand komen we samen in de cultuurkapel Sint-Vincent, Sint-Antoniuskaai 10, 9000 Gent. De viering begint om 10.45 u. stipt.
Voor de kinderen voorzien we een apart samenzijn.
Na de viering kan er samen worden gegeten.

het leven vieren