Datum en tijd
17/09/2017
10:45 - 12:15

Waar?
Cultuurkapel


Maandelijkse verdiepings- en ontmoetingsmomenten

Vele mensen voelen in zichzelf een onbestemde hunker, een verlangen, een melancholie. Soms wordt het beleefd als een gemis of een onverklaarbare onrust.
De ontmoeting met een zielsvriend kan een (begin van) antwoord bieden op dit gemis. Het gebeurt dat wezenlijke delen van jezelf worden herkend en dat daardoor een nieuwe liefde in jezelf ’zich open-baart’.

Mireille Verplancke getuigt over ‘Een verhaal van liefde over de grenzen heen’. Mireille was gedurende haar leven onbewust op zoek naar een stukje van zichzelf. Op het moment dat ze vernam dat ze als alleengeboren tweeling op deze wereld is gekomen vielen heel wat puzzelstukjes in elkaar. Het bracht haar bij diepe pijn, verdriet en gemis, maar ook bij rust, vertrouwen, verbinding en vrijheid.
Mireille neemt je mee in haar verhaal over rouwen om het drama in de moederschoot, over hoe ‘alleen’ verder in dit leven als je zo’n hechte en intieme zielsverbinding gekend hebt, over de weg van healing en transformatie.


Als beweging voor bewustzijn, inspiratie en verbondenheid komen we graag samen rond inspirerende thema’s waarover we van gedachten kunnen wisselen.

Vanuit ‘ons ware zijn’

We gaan ervan uit dat ieders leven waardevol is, ongeacht of het succesvol is of moeilijk, gekwetst, verstoord of zelfs mislukt lijkt. We zijn er ook van overtuigd dat niet alleen de mens, maar al wat leeft waarde heeft en tot zijn bestemming wil komen. Vanuit die grondhouding trachten we ons tijdens de vieringen te verbinden met elkaar en met ‘ons ware zijn’.

Een universele spiritualiteit

We geloven dat mensen verlangen naar liefde, waarachtigheid en schoonheid, en willen groeien in medemenselijkheid. De verschillende spirituele tradities kunnen hiertoe een bron van inspiratie zijn. Wie zoekend en met een open geest op weg gaat, kan ervaren wat alle religies en levensbeschouwingen verenigt. We staan open voor alles wat een mens innerlijk kan voeden en voor de ervaring van mensen als bron van weten.

Een sacrale tijd en ruimte

We trachten een sacrale tijd en ruimte te scheppen, waarin we kunnen beleven dat het leven meer is dan de materiële werkelijkheid. We willen stilstaan bij die andere onzichtbare werkelijkheid die ons roept en draagt, en er kracht uit putten om ons leven te bezielen. Dit doen we via inspirerende verhalen, beschouwingen, meditatie, gedichten, muziek, liederen en dans.

Praktische afspraken

Elke derde zondag van de maand komen we samen in de cultuurkapel Sint-Vincent, Sint-Antoniuskaai 10, 9000 Gent. De viering begint om 10.45 u. stipt.
Voor de kinderen voorzien we een apart samenzijn.
Na de viering kan samen worden gegeten.

het leven vieren