Datum en tijd
21/05/2017
10:45 - 12:15

Waar?
Cultuurkapel


Vincent Claeys Bouuaert slaagde er in om een helder contact te krijgen met zijn innerlijke gids, en om hem gerichte vragen stellen over wat hem en velen bezig houdt rond de zin van het leven en van de dood, rond religie en karma, en de bedoeling van ons groeiproces in bewustwording.

In de viering legt hij uit hoe dit contact tot stand kwam, wie zijn gids is, en geeft hij een overzicht van de antwoorden die hij ontving.


Maandelijkse verdiepings- en ontmoetingsmomenten

Als beweging voor bewustzijn, inspiratie en verbondenheid komen we graag samen rond inspirerende thema’s waarover we van gedachten kunnen wisselen.

Vanuit ‘ons ware zijn’

We gaan ervan uit dat ieders leven waardevol is, ongeacht of het succesvol is of moeilijk, gekwetst, verstoord of zelfs mislukt lijkt. We zijn er ook van overtuigd dat niet alleen de mens, maar al wat leeft waarde heeft en tot zijn bestemming wil komen. Vanuit die grondhouding trachten we ons tijdens de vieringen te verbinden met elkaar en met ‘ons ware zijn’.

Een universele spiritualiteit

We geloven dat mensen verlangen naar liefde, waarachtigheid en schoonheid, en willen groeien in medemenselijkheid. De verschillende spirituele tradities kunnen hiertoe een bron van inspiratie zijn. Wie zoekend en met een open geest op weg gaat, kan ervaren wat alle religies en levensbeschouwingen verenigt. We staan open voor alles wat een mens innerlijk kan voeden en voor de ervaring van mensen als bron van weten.

Een sacrale tijd en ruimte

We trachten een sacrale tijd en ruimte te scheppen, waarin we kunnen beleven dat het leven meer is dan de materiële werkelijkheid. We willen stilstaan bij die andere onzichtbare werkelijkheid die ons roept en draagt, en er kracht uit putten om ons leven te bezielen. Dit doen we via inspirerende verhalen, beschouwingen, meditatie, gedichten, muziek, liederen en dans.

Praktische afspraken

Elke derde zondag van de maand komen we samen in de cultuurkapel Sint-Vincent, Sint-Antoniuskaai 10, 9000 Gent. De viering begint om 10.45 u. stipt.
Voor de kinderen voorzien we een apart samenzijn.
Na de viering kan er samen worden gegeten.

het leven vieren