Datum en tijd
28/05/2022
14:30 - 17:30


Tweespraak
Kristin Vanschoubroek en Gerbert Bakx

Vanuit La Verna (Gent en Geel) werd het initiatief genomen om Gerbert Bakx en Kristin Vanschoubroek uit te nodigen en hen allebei te laten spreken over wat hen drijft in hun omgaan met en begeleiden van mensen. Gerbert legt de klemtoon op het richten en overstijgen van je emoties. Voor Kristin daarentegen is het belangrijk om je emoties ernstig te nemen en ze ruimte te geven. Zij ziet ze als wegwijzers voor de weg van je ziel.

Gerbert en Kristin zijn allebei de stichter en de bezieler van een organisatie, Gerbert van de Academie voor Levenskunst, Kristin van La Verna.

Gerbert Bakx: ‘Over emoties, redelijkheid en levenskunst.’
Emoties zijn in de loop van de lange en moeizame evolutie geselecteerd ten behoeve van de overleving in een gevaarlijke en bedreigende natuurlijke omgeving. Dat is hun rationaliteit en hun finaliteit. Emoties zijn dus de eerste vorm van ‘denken’, van informatieverwerking en beoordeling om snel een adequaat antwoord te kunnen geven op gevaren en uitdagingen. Emoties zijn een denken zonder taal, een denken in indrukken en gewaarwordingen. Dieren ‘voelen’ of hun omgeving veilig of onveilig is en of ze een ander dier kunnen vertrouwen of niet. Bij dieren zijn emoties dan ook richtinggevend. Bij de mens zijn zij niet zelden oorzaak van lijden en oorlog.

De mens beschikt evenwel over een andere unieke, richtinggevende instantie, namelijk het bewustzijn met een symbolische taal, een rationeel denkvermogen en een creatief verbeeldingsvermogen als hoogste vermogens en zetel van de ziel. Daardoor ervaart de mens echter niet langer de externe omgeving als dusdanig, maar veeleer zijn interne voorstelling, zijn oordelen, zijn narratief OVER de omgeving. Zowel de Boeddha als Socrates, Kant en hedendaagse denkers hebben begrepen dat de werkelijkheid nooit ervaren wordt zoals ze is, maar zoals ze in het bewustzijn verschijnt. De mens leeft dus altijd in een soort virtuele werkelijkheid. 

Daardoor kon de mens zich steeds meer losmaken en bevrijden van de vaste, archaïsche, instinctieve, intuïtieve, evolutionair bepaalde patronen en neigingen en kon hij een heel bijzonder, soepel zelfbewustzijn en een grote mate van vrijheid ontwikkelen. Hij kan zijn levenservaring actief vormgeven en op die manier blijk geven van wijsheid en levenskunst. Bewustwording en redelijkheid vormen de basis van moraal, van beschaving en van welzijn.

Deze inzichten hebben niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor vele anderen een ware copernicaanse revolutie teweeggebracht in de richting van een meer redelijke en waardengerichte existentie van emotionele autonomie, mededogen, welwillendheid en vrijheid.

Gerbert Bakx studeerde wetenschappen, geneeskunde en filosofie. Hij is actief als psychotherapeut en schreef diverse boeken en artikels over existentiële onderwerpen als lijden, welzijn en levenskunst. Hij geeft lezingen, seminaries en workshops over levenskunst waarin hij mensen aanspoort en empowered tot meer zelfinzicht en zelfredzaamheid.  

De Academie voor Levenskunst is een collectief van mensen die geboeid zijn door het wonder van het leven en door de kunst het leven vorm te geven door het vergroten van het bewustzijn en het inzicht in het menselijke functioneren.

Kristin Vanschoubroek: Ruimte geven aan je emoties, een weg naar vertrouwen, kracht, verbinding en intimiteit.
Als kind leerde ik mijn emoties onderdrukken. Of liever ze toevertrouwen aan een ‘hogere instantie’. In de gewone omgang met mensen werden ze als zwakte of als last gezien. Ik vond toen al een manier om te leven ‘vanuit mijn hogere zelf’. Later zag ik deze houding bevestigd door een aantal spirituele boeken en leraren. 
Mijn persoonlijke ervaring echter is dat ik, om te kunnen leven vanuit mijn kracht en vanuit mijn hart, niet alleen in verbinding moest zijn met mijn hogere zelf, maar eveneens met mijn emoties. Zelfs meer dan dat: het was bevrijdend om ze echt ruimte te geven en naar buiten te brengen of te kunnen delen.

Om werkelijk als mens in je kracht te komen in een nog steeds door de ratio of door mannelijk denken bepaalde samenleving, is het belangrijk om de instinctieve en intuïtieve natuur van de mens terug zijn waarde te geven en deze niet te verbannen naar de binnenkant van het leven. Verbinding met je eigen (wilde) natuur is voor mij een voorwaarde om bij je vitaliteit, levenskracht en levenslust te komen. En bij je natuur die liefde is.

Ik ervaar het ook in mijn begeleidingswerk, dat mensen vertrouwen krijgen in zichzelf en in het leven als ze in verbinding komen met hun emoties: hun woede vinden, hun verdriet als een zee van tranen ruimte geven, hun eenzaamheid doorleven… Je emoties onderdrukken of naar binnen richten i.p.v. ermee naar buiten te komen, kan grijsheid, gelatenheid, machteloosheid, ziekte, … veroorzaken.
Het blijft een belangrijk aandachtspunt omdat we vaak geleerd hebben ‘ons verstand te gebruiken’, onze ratio boven ons gevoel te stellen, en onze gevoelens in functie van wat wenselijk of wijs is, naar buiten te brengen.

Wie openstaat voor de eigen innerlijke natuur ontwikkelt speelsheid en kracht, kan zich geheel aan iets wijden, ontwikkelt zijn of haar uithoudingsvermogen, weet zich aan te passen zonder zichzelf te verliezen en kan tegenstellingen overbruggen.

Kristin zal hierover getuigen vanuit haar eigen ervaring, zowel in haar persoonlijk als professioneel leven. 

Gerbert en Kristin zullen elk een lezing/getuigenis geven van 40 minuten. Dan volgt een pauze en nadien gaan ze in gesprek met de deelnemers. 

Dit gebeuren  is een samenwerkingsverband tussen La Verna en de Academie voor Levenskunst (Leuven). 

Om mensen aan te spreken vanuit heel Vlaanderen werd het Antwerpse als plaats voor deze activiteit gekozen. De lichtbron is als ‘Huis voor Dialoog en Herbronning’ een geschikte plaats. Daarenboven is het gelegen in een park waardoor we er een zomerse namiddag kunnen van maken, met een pauze op het terras en in de tuin.

 

Waar: De Lichtbron, In het park, Turnhoutsebaan 381, 2110 Wijnegem.
Wanneer: Zaterdag 28 mei van 14.30 u. tot 17.30 u.
Bijdrage: € 15 (leden) en € 18 (niet-leden), koffie, thee en versnapering inbegrepen.
Info: Vermeld bij  je inschrijving en op je overschrijving ‘Lezing: Emotie en rede’.
Inschrijven: klik hier