Lieve lezer,

In de lente van dit jaar deden we voor de laatste keer een reis naar Assisi. Ik was benieuwd wat zich vanuit die ontstane ruimte zou aandienen. We waren nog niet lang thuis toen het in mij klonk: de Katharen. In 2012 gingen we met La Verna naar de Katharenstreek, op de grens met de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. En nu was er opnieuw die roep.

Franciscus en zijn vele volgelingen, en de Katharen, ze leefden in dezelfde periode. In die tijd bloeide de Kerk. Ze had veel macht en was rijk. Zowel Franciscus als de Katharen keerden zich af van deze hang naar macht en rijkdom. Ze keerden terug naar de fundamenten van de ‘Christus-beweging’. Ze zagen heil in eenvoud en liefde. Hoe komt het dat Franciscus door de kerk heilig werd verklaard, en dat de Katharen werden vervolgd en vermoord? Franciscus bleef trouw aan het kerkelijk gezag, voor elke richtlijn die hij uitschreef vroeg hij toestemming van de paus. De Katharen maakten zich los van het pauselijk gezag en geloofden niet in de hiërarchie van de kerk. Voor hen waren man en vrouw gelijkwaardig. Ze geloofden dat elke mens zichzelf kon bevrijden. Ze zagen Jezus niet als de verlosser van onze zonden, maar werden vooral geïnspireerd door zijn bevrijdende boodschap en de universele liefde die hij bracht. Ze geloofden dat elke mens een innerlijke weg kon gaan naar het licht. Ze geloofden ook in reïncarnatie. Voor de trouw aan hun overtuiging hebben ze een zware prijs betaald. Ze werden onder druk gezet om zich te bekeren. Het werd een bloedige strijd. Vanuit Rome werden kruistochten tegen de Katharen georganiseerd. Velen zijn op de brandstapel terecht gekomen. Ze werden nog liever verbrand, dan dat ze hun overtuiging zouden verloochenen.

Is het daarom dat er in deze tijd een grote aantrekkingskracht uitgaat van de Katharen? In deze tijd krijgen steeds meer mensen voeling met de innerlijke weg. Ze ervaren er de kracht en de vreugde van. Ze voelen dat dit de weg naar liefde is. Maar vaak moet daar een prijs voor betaald worden. Trouw zijn aan jezelf brengt dikwijls afwijzing, pijn en verlies met zich mee.

Het duurde dan ook niet lang vooraleer ik aan Peter voorstelde een prospectiereis te maken. Hij wou graag meegaan. Ik had plannen om in de spiritualiteit van de Katharen te duiken en om krachtplekken te bezoeken. En te genieten van de natuur. Die is daar ongerept en vaak magisch. Er gaat een helende werking van uit.

Tijdens de maand augustus gingen we op weg. De week voordien was er al iets beginnen roeren. Ik was plots niet meer zo zeker dat we de reis zouden organiseren voor La Verna. Ik wou ginder, ter plekke voelen, of mijn voornemen wel klopte. Er was het een en ander aan het verschuiven. Peter was sedert 1 juli op pensioen. Dat betekent vrijheid. En ruimte die nieuwe kansen geeft. Energieën slaan over, zeker in een koppel. Ook ik begon te verlangen naar meer vrijheid. Het werk van Peter heeft veel van hem gevraagd en bond hem met ziel en lichaam aan zijn patiënten en aan het ziekenhuis. Hij heeft dit helemaal losgelaten. Waar sta ik? La Verna is mijn missie, ik ben er met hart en ziel mee verbonden. Het werd, naast een prospectiereis, ook een reis naar onszelf. Wat willen we? Wat staat ons nu te doen? Wat willen we samen, wat willen we elk apart? Doorheen de reis werd het duidelijk dat we geen reis naar de Katharenstreek zouden organiseren in het kader van La Verna. De rit ernaartoe is zwaar. Je moet onderweg overnachten. Met trein of vliegtuig gaan is niet echt een optie want we hebben ook ter plaatse auto’s nodig. Ik voelde hoeveel energie de reis zou kosten. Vooral de praktische organisatie zou zwaar doorwegen. We voelden ook dat we ouder worden en we het wat rustiger aan mogen doen, of op een andere wijze omgaan met onze energie.

Het afstemmen op de nieuwe levensfase gaat verder. Het wordt duidelijk dat ik verlang om een stap te verder te zetten in mijn groeiproces en in dat van La Verna. Ik verlang ernaar om minder gebonden te zijn aan de dagelijkse werking. Om dingen te kunnen neerzetten die spontaan in mij opkomen. Ik wil de relevantie van La Verna meer op de maatschappelijke kaart zetten. Een plaats, een gemeenschap, waar mensen kunnen groeien in geesteskracht, is immers meer dan ooit noodzakelijk. Naast hun familiale en sociale omgeving hebben mensen een plek nodig waar ze kunnen groeien in dat deel van zichzelf dat los staat van functies en rollen, waar ze hun liefdeskracht, die vaak sluimerend of onderhuids aanwezig is, meer ruimte kunnen geven en kunnen ontwikkelen. Aan dit verlangen ruimte geven, betekent dat ik een aantal taken en verantwoordelijkheden wil loslaten, in het vertrouwen dat deze door anderen zullen worden opgenomen.

Hoe kunnen we deze transitie vorm geven? Zowel in het bestuur, als in de operationele werkgroep en de werkgroep programmatie staan we stil bij deze nieuwe fase. We kijken samen naar de toekomst. Wat is belangrijk? Wat wil leven, wat wil losgelaten worden? Wat kan veranderen? Waar ligt de energie bij de mensen die betrokken zijn bij La Verna, of voor wie La Verna van belang is. Hoe kunnen we samen een nieuwe puzzel leggen? Om tot een co-creatieve beweging te komen, komen we samen in het La Verna-huis op zondag 28 oktober van 14 u. tot 17 u. Iedereen die zich aangesproken voelt om een talent in te zetten, mee te bouwen aan La Verna en/of te zoeken naar manieren om de missie van La Verna te realiseren, is welkom. Denis Schietse, bestuurslid van La Verna, zal dit proces faciliteren.

Intussen gaat La Verna op het huidige elan door. Zo zijn er de aankomende Inspiratiedagen. Het thema ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is meer dan ooit actueel. Steeds meer mensen voelen dat wat ze ‘willen’ en dat wat ze ‘kunnen’, niet goed is afgestemd. Hoe komen we tot een betere afstemming? Welke zijn de factoren die hierin een rol spelen? Hoe krijgen ons lichaam en onze geest de aandacht die ze verdienen? Meer inzicht hierin krijgen zal boeiend en verrijkend zijn. Het is ook steeds bijzonder hoe het samenzijn tijdens deze dagen voedt. Maar hier kan ik enkel over getuigen, het is aan jou om het ervaren. Omwille van de annulatieregeling met de abdij van Drongen moeten we het aantal overnachtingen doorgeven op 1 oktober. Als je wenst deel te nemen, schrijf je best snel in.

En er zijn nog boeiende activiteiten te beleven. Ons aanbod blijft gevarieerd.

Je bent van harte welkom!

Kristin Vanschoubroek