Datum en tijd
12/09/2020
10:00 - 17:00


Wat willen de gebeurtenissen in mijn leven mij zeggen?
Adriaan van Zelst
3 zaterdagen 12 september, 3 en 24 oktober

De eerste 3 delen van deze cursus werden gegeven in februari 2020.
COVID-19 zorgde voor een tijdelijke stopzetting.
Adriaan heeft intussen positieve ervaringen met digitaal cursus geven en zegt: “Ook via online zoom kunnen deelnemers in interactie gaan en zijn de energieën voelbaar, ondanks de afstand.”
Elk van de delen behandelt een ander thema. Deze 3 vervolgsessies zijn bijgevolg toegankelijk voor iedereen.

Steeds vaker stelt de mens zich vragen over:

 • wie hij is
 • wat hij op aarde komt doen of leren
 • hoe het komt dat de ene het zo gemakkelijk heeft en de andere zo moeilijk enz.
 • Deze vragen zelf beantwoorden, d.w.z. zicht krijgen op zichzelf, is niet zo evident.

Belangrijke hulpmiddelen om inzicht te krijgen in de fundamentele vragen over ons bestaan, zingeving en eventuele missie zijn:

 • het bewustzijnsniveau van de zoeker, nl. in welke mate hij vriendelijk en open kan kijken naar wat er zich in hemzelf, zijn relatie met de buitenwereld, bij anderen en de buitenwereld afspeelt
 • de kennis van de kosmische wetten
 • de kennis van ‘de taal van de kosmos’ namelijk ‘de symbolentaal’

De kennis van de persoonlijke symbolieken laat o.a. toe om inzicht te krijgen in:

 • wie we zijn
 • wat wij op aarde komen leren
 • op welke manier wij komen leren
 • wat de diepere betekenis is van allerlei gebeurtenissen in ons leven
 • wat ‘het kosmische’ of ‘het leven’ ons telkens weer probeert duidelijk te maken
 • welke de mogelijkheden zijn die ons geboden worden door onze ‘zogenaamde problemen’
DOEL VAN DE CURSUS

Het doel van deze cursus is om aan iedereen die zoekende is of die zoekenden begeleidt op het pad, de mogelijkheid te bieden de taal van de kosmos, namelijk de symbolentaal te leren, niet alleen door veel voorbeelden, maar ook door te oefenen in het herkennen van de symbolieken.
Deze cursus is niet alleen theoretisch, maar vooral door oefening inzichtgevend.
Men kan de immers symbolentaal – zoals elke taal – maar goed leren door oefening.

DELEN VAN DE CURSUS

Dag 1: De ziekten in mijn leven – wat tracht mijn lichaam mij via ziekte duidelijk te maken ?
Dag 2: Mijn dromen – wat kunnen ze mij leren over wat op dit ogenblik belangrijk is voor mij ?
Dag 3: Symbolieken van het ontspanningssymbool – geeft aan hoe je nu met je leven omgaat.

Wanneer: Zaterdagen 12 september, 3 en 24 oktober 2020 van 10 u. tot 17 u.
Bijdrage: € 165 (leden) en € 175 (niet-leden).
Inschrijven: Klik hier. Na inschrijving krijg je een link waarmee je toegang krijgt tot de activiteit.
Info: Max. 16 deelnemers