Authenticiteit, Axenroos
Een groeiweg naar meer zelfvertrouwen, kracht en liefde
Kristin Vanschoubroek

Zoals elke mens gedraag jij je op een heel eigen manier. Daarbij heb je je sterke en je zwakke kanten.

Aan de hand van de axenroos (ontwikkeld door Nand Cuvelier, auteur van het boek ‘De stad van Axen’) kan je jezelf in beeld brengen. Je leert je sterke kanten beter benutten en je zwakkere kanten aanvaarden en transformeren tot kracht. Zo kan je je persoonlijkheid verrijken en kan je gedrag meer de uitstraling worden van wie jij in wezen bent. Het is pas als je jezelf werkelijk onder ogen ziet en aanvaardt dat de weg wordt vrijgemaakt naar meer wijsheid en liefde.

Verschillende deelfacetten van de persoonlijkheid waar we naar kijken zijn:

Zichzelf tonen: PAUW
Ken ik mijn talenten en durf ik van daaruit leven? Durf ik mijzelf tonen zoals ik ben?

Luisteren, opkijken: WASBEER
Naar wie kijk ik op? En kan ik luisteren en ruimte creëren voor anderen?

Zorg geven: BEVER
Kan ik op een passende manier zorg dragen voor mezelf en voor de ander? Hoe doe ik dat?

Genieten: POES
Kan ik genieten? Kan ik de zorg van anderen ontvangen? Kan ik genieten van zorg voor mijzelf?

Leiding geven: LEEUW
Durf en kan ik leiding nemen? Leid ik mijn eigen leven of leef ik volgens de verwachtingen van anderen?

Volgen, gehoorzamen: KAMEEL
Kan ik leiding aannemen of huiver ik van iedere vorm van autoriteit? Durf ik om leiding vragen?

Kritiek geven: HAVIK
Durf ik kritisch zijn? Hoe zit het met mijn innerlijke criticus, met mijzelf op de kop geven?
Durf ik een ander confronteren? Kan ik kwaad zijn?

Weerstaan: STEENBOK
Kan ik neen zeggen? Kan ik mezelf verdedigen en mijn grenzen bewaken?

Houden: UIL
Kan ik afstand nemen? Kan ik mijn mening voor mij houden? Kan ik tijd en ruimte maken om stil te zijn, alleen te zijn, mijn eigen wijsheid op te zoeken?

Ondergaan: SCHILDPAD
Durf ik mijn onrust, twijfel, angst, … toelaten, voelen, beleven? Kan ik met eenzaamheid omgaan?

Na een korte kennismaking met het theoretisch kader zullen we ons de verschillende facetten van onze persoonlijkheid meer eigen maken aan de hand van concrete ervaringen.

Kristin Vanschoubroek (1953) is licentiate rechten, studeerde gezinswetenschappen en volgde opleidingen gestalt, psychosynthese en de bejegeningsmethode (Nand Cuvelier). Ze heeft een zelfstandige praktijk voor individuele begeleiding, partner- en gezinsbegeleiding en ze is groepstrainer. In haar werk combineert ze spirituele en psychologische inzichten. Het doel van haar werk is mensen vrijmaken, zodat ze kunnen leven vanuit hun ware natuur.

Aankomende activiteiten

  • Geen activiteiten in deze categorie