Katy Bartels (1961) startte haar studies psychologie vanuit een zoektocht naar zin en betekenis. Na haar studies en een grondige theoretische basis zocht ze naar methoden die de andere kant van de menselijke geest aanspreken. Haar zoektocht ging uit naar persoonlijke groei, intuïtie, creativiteit en het onbewuste als bron van onontdekte mogelijkheden. Ze grasduinde in verschillende therapeutische scholen en maakte daar een eigen concept van, wat resulteerde in een oplossingsgericht denk- en werkmodel. Vanuit een psychologie van hoop en geloof in groeikrachten van mensen, en met aandacht voor de psychologie van de ziel, gaat haar hart uit naar de verbinding met mensen en dieren.
Mail bartels.katy@gmail.com
Zie ook: www.hetgesprek.be

Olga Bosmans (1961) en Gaston De Smet (1953) zijn al meer dan 25 jaar samen op pad, niet alleen als levenspartners maar ook op hun weg naar persoonlijke groei en bewustzijn. Ze zijn beiden opgeleid als lichaamstherapeut en Biodanzadocent en ze lieten zich inspireren door tal van verdiepingscursussen zoals intuïtieve ontwikkeling, tantra, familieopstellingen, yoga, meditatie, …
Olga studeerde economie en was lang actief in het bedrijfsleven. In 2011 besloot ze naar haar hart te luis-teren en mensen te begeleiden op hun zoektocht. Momenteel werkt ze als loopbaanbegeleidster, is zelfstandig coach en geeft cursussen rond o.a. stress en burn-out.
Gaston is gepensioneerd architect en voelt nood aan nieuwe uitdagingen. Samen willen ze via Biodanza mensen terug bij hun levensvreugde brengen en hen zo ondersteunen in hun groeiproces.
Tel. 09 225 69 95 of 0477 47 58 50 of mail olgab9000@gmail.com.

Inge Huys (1970) is verpleegkundige in hart en nieren. Daarnaast ontwikkelde ze een passie voor geweldloze communicatie. Ze volgde verschillende opleidingen bij gecertificeerde trainers, en ook een 10 daagse internationale intensieve training in het buitenland. Ze blijft zich bijscholen en is ervan overtuigd dat we met dit mooi gedachtegoed van Marshall Rosenberg een steentje kunnen bijdragen aan de wereldvrede.
Ze is geboeid door persoonlijke ontwikkeling vanuit een holistische mensvisie. Omgaan met mensen blijft haar fascineren. Ze is gehuwd en moeder van 2 adolescenten.
Tel. 0479 53 58 29 of mail inge.huys@telenet.be

Sabine Martens (1965) is apotheker en werkte een aantal jaar in de Farmaceutische Industrie. Mijn eigen ‘struggle’ met voeding (eetstoornis) bracht mij – toevallig of niet – op het pad van de Macrobiotiek. Perfectionistisch als ik ben, wilde ik er alles over weten. Zodoende trok ik naar de bron: het Kushi Instituut in Amerika om er de volledige Macrobiotische Opleiding te gaan volgen. Al gauw startte ik met het geven van macrobiotische kooklessen. Helemaal tevreden was ik echter niet: ook de macrobiotiek heeft haar beperkingen. Andere opleidingen kruisten mijn pas. Uiteindelijk kwam ik terecht bij de Chinese Geneeskunde en de Vijf Elementenvoedingsleer.
‘De Chinezen zijn ware meesters in het toepassen van ‘Laat je voeding je medicijn zijn en je medicijn je voeding’.
Tel. 0474 68 77 57 of mail info@sabinemartens.be

Frederic Meyvaert (1965) is van jongsher geboeid door het Oudgriekse aforisme γνῶθι σεαυτόν (“ken uzelve”) en de eeuwige wijsheidstraditie. Als ondernemer en museumspecialist reisde hij de wereld geregeld rond om antieke culturen in het licht te helpen zetten. Tijdens zijn omzwervingen kwam hij niet alleen in contact met politiek-economische actoren, archeologen, kunsthistorici en cultuurfilosofen, maar ook met de spirituele scène. Hij ontmoette gnostische christenen, neoplatonisten, alchemis-ten, soefi’s, bhakta’s, yogi’s, advaitins, taoïsten, zen meesters, dzogchenpas en sjamanen. Hij deelt graag wat hij tijdens zijn reizen en op zijn zitkussen geleerd heeft, zoals het belang van openheid, humor, stilte, verwondering en het blijvend centraal stellen van je eigen ervaring.

Maria Mouton (1957) ontdekte in dans en in meditatief zingen een diepe vervullende en meditatieve ver-binding. Ze geeft dans- en zangopleidingen, is danscoach en -therapeut en ze performt jaartrajecten. De unieke schoonheid van ieders levenspad is een enorme inspiratiebron voor haar. Bewegingskunst, de zeggingskracht van de natuur, de stilte en de kunst van het Zijn, dat allemaal ervaart ze als een voortdurende zegening in haar leven. Op die manier deelt ze haar levensvreugde en schenkt ze ondersteuning aan iedereen die ze er zich voor kan openstellen.
Mail dinamouton@gmail.com

Lieven Ostyn (1952) studeerde geneeskunde en economische wetenschappen. Zijn belangrijkste bron van inspiratie vindt hij in het domein van zelfgenezing, meditatie en mystiek. Hij is docent anatomie, immunologie en neurowetenschappen in diverse complementaire opleidingen. Twintig jaar geleden ontwierp hij een meditatieve manier van boogschieten waarbij hij mensen begeleidt om hun doelen te bereiken op een ‘zen-volle’ manier. Met pijl en boog is hij regelmatig te gast in stilte- en meditatiecentra.
Mail lieven.ostyn1@telenet.be
Zie ook: www.meditatiefboogschieten.be

Nancy Van Compernolle (1967) heeft 25 jaar als kleuterjuf gewerkt, waarvan 12 jaar in een Steinerschool. Ze volgde allerlei cursussen voor persoonlijke ontwikkeling en verdieping en ook creatieve workshops, zoals zang, dans, tekenen en schilderen. Ze is zeer geboeid door dans en volgde diverse dansstages: sacrale dans bij verschillende docenten, renaissancedans, hedendaagse dans en dansexpressie. Haar liefde voor sacrale dans wil ze graag delen met geïnteresseerden binnen La Verna.
Tel. 09 224 04 08 of 0473 21 55 63 of mail nancy.vancompernolle@hotmail.com

Sandra Van den Meersche (1972) werkte als vroedvrouw toen een vergevorderde kanker vroeg om verdieping en verinnerlijking. Het was een grote uitnodiging voor haar om dat wat onderdrukt was ‘volledig’ te verwelkomen. Zo kwamen een yoga-opleiding (8-voudig pad van Patanjali), meditatie en mantra’s zingen op haar pad. Sandra’s lichaam heelde volledig van binnenuit. Meer en meer volgde ze de roep van haar hart. Er volgden nog meer opleidingen, waaronder voetreflexologie, floriste, deeksha (het door-geven van eenheidsenergie). Nu helpt Sandra mensen individueel of in groep groeien in bewustzijn via yoga, meditatie en deeksha.
Tel. 0476 90 04 03 of mail lotus.san@telenet.be

Liselotte Van Dooren (1972) is muzikant/stembevrijder. Na een klassieke muziekstudie en jarenlange muzikale omzwervingen kwam ze in 2012 in contact met stembevrijder Jan Kortie in Amsterdam. Het was voor haar zo’n openbaring en bevrijding dat ze het nu als haar missie ziet om zoveel mogelijk mensen hiermee te laten kennismaken. Haar passie voor muziek en haar optredens als zangeres zijn een perfecte combinatie met haar ‘Praktijk voor stembevrijding’.
Liselotte helpt jou op een zachte en toch krachtige manier meer bewust te worden van jezelf.
Tel. 0497 35 69 86 of mail liselottevandooren@stembevrijding-vlaanderen.be
Zie ook: www.stembevrijding-vlaanderen.be

Kristin Vanschoubroek (1953) is licentiate rechten, studeerde gezinswetenschappen en volgde opleidingen gestalt, psychosynthese en de bejegeningsmethode (Nand Cuvelier). Ze heeft een zelfstandige praktijk voor individuele begeleiding, partner- en gezinsbegeleiding en ze is groepstrainer. In haar werk combineert ze spirituele en psychologische inzichten. Het doel van haar werk is mensen vrijmaken, zodat ze kunnen leven vanuit hun authenticiteit. Kristin is de stichter en bezieler van La Verna.
Tel. 09 282 21 81 of mail kristin@laverna.be

Adriaan van Zelst (1942) heeft steeds op twee sporen geleefd. Meer dan dertig jaar werkte hij in het bedrijfsleven. Einde 1999 ging hij op pensioen als Algemeen Directeur KBC en Voorzitter van het Crisiscomité KBC. Ook werkt hij al meer dan veertig jaar als therapeut en coach voor particulieren, bedrijfsleiders en groepen. Hij is oprichter-directeur van het ‘Centrum voor Bewustzijnsgroei Kosmadrileen’ en senior-trainer van het ‘Centrum Zijnsoriëntatie België’. Hij heeft tot nu toe meer dan duizend voordrachten, cursussen en workshops gegeven over bewustzijnsgroei, kosmische wetten, symbolentaal en andere esoterische onder-werpen. Tel. 0475 26 60 44 of mail adriaan.vanzelst@telenet.be. Zie ook: www.kosmadrileen.be

Adinda Verbanck (1974) werkte als maatschappelijk werkster in een psychiatrisch ziekenhuis en als traject-begeleidster in thuissituaties. Zij deed ervaring op met vele doelgroepen. Het raakvlak van klassieke hulp-verlening, alternatieve hulpverlening en spiritualiteit boeit haar. Ze volgde een opleiding tot systemisch counselor (gezins- en relatiebegeleiding) en tot sjamanic counselor. Ze houdt van sprookjes en mythen en is geïnteresseerd in de verschillende wijsheidstradities. Het is vooral de verbinding met de kwetsbaarheid van anderen en van zichzelf die Adinda sleutels aanreikt om het hart te openen en mildheid te ontwaren. Adinda heeft een eigen praktijk “Op verhaal komen”. Hier ondersteunt ze mensen om de verbinding met het eigen levensverhaal te verdiepen.
Tel 0491/91 61 69 of mail adindaverbanck@hotmail.com. Zie ook www.opverhaalkomen.eu