Datum en tijd
01/02/2020
10:00 - 17:00

Waar?
La Verna-huis


Wat willen de gebeurtenissen in mijn leven mij zeggen?
Adriaan van Zelst
7 zaterdagen vanaf 1 februari 2020

Steeds vaker stelt de mens zich vragen over:

 • wie hij is
 • wat hij op aarde komt doen of leren
 • hoe het komt dat de ene het zo gemakkelijk heeft en de andere zo moeilijk enz.

Deze vragen zelf beantwoorden, d.w.z. zicht krijgen op zichzelf, is niet zo evident.
Belangrijke hulpmiddelen om inzicht te krijgen in de fundamentele vragen over ons bestaan, zingeving en eventuele missie zijn:

 • het bewustzijnsniveau van de zoeker, nl. in welke mate hij vriendelijk en open kan kijken naar wat er zich in hemzelf, zijn relatie met de buitenwereld, bij anderen en de buitenwereld afspeelt
 • de kennis van de kosmische wetten
 • de kennis van ‘de taal van de kosmos’ namelijk ‘de symbolentaal’

De kennis van de persoonlijke symbolieken laat o.a. toe om inzicht te krijgen in:

 • wie we zijn
 • wat wij op aarde komen leren
 • op welke manier wij komen leren
 • wat de diepere betekenis is van allerlei gebeurtenissen in ons leven
 • wat ‘het kosmische’ of ‘het leven’ ons telkens weer probeert duidelijk te maken
 • welke de mogelijkheden zijn die ons geboden worden door onze ‘zogenaamde problemen’
DOEL VAN DE CURSUS

Het doel van deze cursus is om aan iedereen die zoekende is of die zoekenden begeleidt op het pad, de mogelijkheid te bieden de taal van de kosmos, namelijk de symbolentaal te leren, niet alleen door veel voorbeelden, maar ook door te oefenen in het herkennen van de symbolieken.
Deze cursus is niet alleen theoretisch, maar vooral door oefening inzichtgevend.
Men kan de immers symbolentaal – zoals elke taal – maar goed leren door oefening.

DELEN VAN DE CURSUS

Dag 1:

 • inleiding in de symbolentaal en de kosmische wetten
 • mijn erfelijke kenmerken: wat willen ze mij zeggen?
 • de symboliek van mijn geboorte
 • hoe ben ik geboren en wat wil mij dat zeggen over hoe ik met veranderingsprocessen omga?
 • wat kan ik als moeder leren uit de manier waarop mijn kind is geboren?
 • de ziekten die ik in mijn kindertijd heb gehad: nl. hoe goed zit ik in mijn vel?

Dag 2:

 • welke onderbewuste beelden leven in mij over mijn ouders en hun relatie?
 • wat leren deze beelden mij over mijzelf, over mijn problemen en de mogelijke oplossingen?

Dag 3:

 • de gebeurtenissen in mijn leven: wat proberen zij mij duidelijk te maken?
 • gebeurtenissen en problemen in mijn privésfeer
 • gebeurtenissen en de problemen in mijn verschillende soorten relaties
 • gebeurtenissen en problemen in mijn werksfeer
 • symboliek van mijn persoonlijke rituelen

Dag 4:

 • de ziekten in mijn leven: wat tracht mijn lichaam mijn via ziekte duidelijk te maken?

Dag 5:

 • mijn dromen: wat kunnen ze mij leren over wat op dit ogenblik belangrijk is voor mij?

Dag 6:

 • symboliek van het ontspanningssymbool: geeft aan hoe je nu met je leven omgaat

Wanneer: Zaterdagen 1, 15 en 29 februari, 14 en 28 maart, 4 april 2020 van 10 u. tot 17 u.
Bijdrage: € 330 (leden) en € 345 (niet-leden)
Inschrijven: Klik hier.
Info: Koffie en thee zijn inbegrepen, een lunchpakket breng je zelf mee.
Max. 16 deelnemers